مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت محصولات AZ

لیست قیمت محصولات AZ

لیست قیمت محصولات AZ تایوان

جهت دریافت قیمت محصولات با تلفن 88920648 تماس بگیریدقیمتها تغییر پیدا کرده است

 1. pH متر قلمی مدل 8685                   قیمت 1.850.000 ریال
 2. pH متر قلمی مدل 8686                      //  2.490.000 ریال
 3. pH متر قلمی مدل 8689                      //  2.900.000 ریال
 4. pH متر رومیزی مدل 86502                  // 11.000.000 ریال
 5. pH متر رومیزی پرینتر دار مدل 86552    //  13.500.000 ریال
 6. pH متر پرتابل مدل 8601                        //  7.900.000 ریال
 7. pH متر پرتابل مدل 8551                        //  7.900.000 ریال
 8. pH متر پرتابل مدل 8651                        //  10.000.000 ریال
 9. pH متر قلمی مخصوص جامدات مدل spear  قیمت 21.000.000 ریال
 10. pH متر قلمی خاک                                       قیمت 2.850.000 ریال
 11. الکترود pH متر مدل 86P2 معمولی                            قیمت 1.000.000 ریال
 12. الکترود pH متر مدل 86P3 کمباین                             قیمت 2.000.000 ریال
 13. الکترود pH متر مدل TS43                                         قیمت 1.800.000 ریال
 14. الکترود کنداکتیومتر                                                  قیمت 3.850.000 ریال
 15. پایه الکترود                                                             قیمت 1.850.000 ریال
 16. بافر 4                                                                     قیمت 30.500 ریال
 17. بافر 7                                                                     قیمت 30.500 ریال
 18. بافر 10                                                                   قیمت 30.500 ریال
 19. مولتی متر رومیزی مدل 86505                                قیمت 17.500.000 ریال
 20. مولتی متر رومیزی مدل 86555 پرینتردار                  قیمت 19.500.000 ریال
 21. مولتی متر پرتابل مدل 8603                                    قیمت 17.000.000 ریال
 22. کنداکتیومتر رومیزی مدل 86503                              قیمت 11.900.000 ریال
 23. کنداکتیومتر پرتابل مدل 8301                                   قیمت 7.900.000 ریال
 24. کنداکتیومتر و TDS متر پرتابل مدل 8306                   قیمت 8.500.000 ریال
 25. EC متر قلمی مدل 8351                                         قیمت 1.850.000 ریال
 26. EC/TDS متر قلمی مدل 8361                                 قیمت 2.490.000 ریال
 27. شوری سنج قلمی مدل 8371                                 قیمت 2.490.000 ریال
 28. محلول کالیبراسیون 1413 میکروزیمنس 50 میلی     قیمت 550.000 ریال
 29. اکسیژن متر پرتابل مدل 8403                                  قیمت 14.500.000 ریال
 30. اکسیژن متر و مولتی متر مدل 8603                        قیمت 17.000.000 ریال
 31. دیتالاگر 70 درجه تا 30- با حافظه 16.000 عددی مدل 88195  قیمت 2.300.000 ریال
 32. دیتالاگر مدل 88375 ضد آب                                                   قیمت 4.000.000 ریال
 33. دیتالاگر دما و رطوبت مدل 8835                                            قیمت 3.350.000 ریال
 34. دیتالاگر دما و رطوبت مدل 8834                                            قیمت 2.450.000 ریال
 35. دیتالاگر دما و رطوبت مدل 8808                                            قیمت 6.700.000 ریال
 36. دیتالاگر دما و رطوبت مدل 8809                                            قیمت 8.000.000 ریال
 37. دیتالاگر دما و رطوبت مدل 87799                                          قیمت 6.700.000 ریال
 38. دیتالاگر دما 4 کاناله مدل 88598                                            قیمت 7.900.000 ریال
 39. ترموهیدرومتر جهت اندازه گیری دما و رطوبت سالنها مدل TemperHum قیمت 2.600.000 ریال
 40. ترمومتر مدل 8801                                                  قیمت 2.990.000 ریال
 41. ترمومتر دیجیتال مدل 8803                                      قیمت 3.700.000 ریال
 42. ترمومتر دیجیتال مدل 8851                                      قیمت 4.200.000 ریال
 43. ترمومتر لیزری مدل 8868                                        قیمت 2.800.000 ریال
 44. ترمومتر لیزری مدل 8889                                        قیمت 3.300.000 ریال
 45. ترمومتر لیزری مدل 8895                                        قیمت 4.500.000 ریال
 46. ترمومتر قلمی دیجیتال با پراب استیل                       قیمت 400.000 ریال
 47. ترموهیدرومتر دیواری                                               قیمت 295.000 ریال
 48. تب سنج لیزری مدل 8877                                        قیمت 2.500.000 ریال
 49. Co متر قلمی مدل 7701                                          قیمت 4.550.000 ریال
 50. Co2 متر پرتابل مدل 77535                                      قیمت 11.000.000 ریال
 51. Co2 متر پرتابل مدل 77232                                      قیمت 11.600.000 ریال
 52. آنالایزر Co و Co2 مدل 77597                                   قیمت 19.500.000 ریال
 53. نشت یاب گاز مدل 7291                                          قیمت 4.600.000 ریال
 54. اندازه گیری گازهای شیمیایی فرار ، دما و رطوبت     قیمت 3.900.000 ریال
 55. باد سنج مدل 8911                                                  قیمت 5.950.000 ریال
 56. باد سنج مدل 98620                                                قیمت 2.400.000 ریال
 57. بارومتر دما رطوبت و فشار مدل 8750                       قیمت 4.000.0000 ریال