مقالات و توضیحات
آزمیران / اسپکت یونیکو

اسپکت یونیکو

نمایندگی اسپکتروفتومتر یونیکو unico


نمایندگی اسپکتروفتومتر کمپانی یونیکو UNICO امریکا
فروش اسپکتروفتومتر تک پرتویی و دو پرتویی ساخت کمپانی UNICO امریکا
انواع اسپکتروفتومتر یووی و یووی ویزیبل uv-visible ، اسپکتروفتومتر اسکنردار و ساده
فروش اسپکتروفتومتر تک پرتویی و دو پرتویی ساخت کمپانی APEL ژاپن
فروش اسپکتروفتومتر تک پرتویی و دو پرتویی با کیفیت عالی و قیمت مناسب ساخت چین
اسپکتروفتومتر مدل Vis2100 PluS ساخت یونیکو UNICO امریکا
اسپکتروفتومتر مدل UV 2100ساخت یونیکو UNICO امریکا
اسپکتروفتومتر مدل SQ 2800 ساخت یونیکو UNICO امریکا
اسپکتروفتومتردوپرتویی مدل SQ 4802 ساخت یونیکو UNICO امریکا

تلفن 22755049