مقالات و توضیحات
آزمیران / آسکوربیک اسید ( ویتامین ث

آسکوربیک اسید ( ویتامین ث

اسید آسکوربیک ( ویتامین ث ) یکی از مواد افزودنی پر مصرف در صنایع نانوائی میباشد

اسید آسکوربیک مانع تشکیل رادیکال آزاد شده پس با عنوان یک آنی اکسیدان بسیار کارا میباشد .

اسید آسکوربیک اکسیده شده و به دهیدر اسکوربیک اسید تبدیل می شود. افزودن دهیدرواسید اسکوربیک به آرد گندم تازه با اکسید کردن ترکیبات سولفیدریل و تشکیل باندهای بین مولکولی دی سولفید باعث بهبود ویژگی های پخت آرد شده و دوره رسیدن آرد آسیاب شده را چهار تا هشت هفته کاهش می دهد. از مهمترین اثرات آن در ویژگی پخت آرد می توان به جلوگیری از شکست خمیر در طول دوره ی تخمیر و پخت بهتر نان  نام برد.

اسید آسکوربیک مخصوص آرد با بافتی کاملا مشابه آرد در کیسه های ۲۵ کیلوئی و وارد شده از کشور چین موجود و آماده تحویل است .