مقالات و توضیحات
آزمیران / ترازوی شیمادزو

ترازوی شیمادزولينك سايت اين كالاقيمت:   7,800,000 تومان

دستگاه ها » ترازوهای آزمایشگاهی

ترازوی 0.00001 گرم تا 82 گرم و 0.0001 گرم تا 220 گرم مدل AUW220D ساخت شرکت شیمادزو ژاپن

ترازوی 0.00001 گرم تا 82 گرم و 0.0001 گرم تا 220 گرم مدل AUW220D ساخت شرکت شیمادزو

اعتبار قیمت 93.7.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید