مقالات و توضیحات
آزمیران / فیلترهای سارتریوس آلمان

فیلترهای سارتریوس آلمان

SARTORIUS آلمان


0 تومان
کاغذ صافی گلاس فیبر 13 سانت کد 13400 ساخت سارتریوس آلمان

0 تومان
Sartorius Filter Papers, Qualitative, SM Grade 288

0 تومان
کاغذ صافی 25 میلیمتر 0.45 میکرون کد 11106 ساخت سارتریوس آلمان

0 تومان
فیلتر هولدر 250 میلی ساخت سارتریوس آلمان

0 تومان
فيلتر 70 ميليمتر گريد 392 كد FT3105070 ساخت شركت سارتريوس آلمان

0 تومان
فیلتر فایبرگلاس GF.Bه55mm سارتریوس

0 تومان
گلاس فیبر GF ساخت کمپانی سارتریوس کد 13430

0 تومان
فیلتر استات سلولز 0.2 میکرون 47 میلیمتر ساخت سارتریوس آلمان

0 تومان
کاغذ صافی 12.5 سانت باند آبی کد 393

0 تومان
فیلتراستات سلولز0/2میکرون 25mmسارتریوس

0 تومان
فیلتر فایبرگلاس GF.Bه47mm سارتریوس مدل

0 تومان
فیلتر 12.5 سانت سارتریوس آلمان معادل باند آبی

0 تومان
فیلتر فایبرگلاس GF.Cه 25mm سارتریوس

0 تومان
HOLDER ALL-GLASS VACUUM FILTRATION UNIT, FOR 50/47MM MEMBRANE FILTER, WITH VACUUM RESISTANT FLASK, 1L 1 * 1 item (SARTORIUS) سیستم فیلتراسیون (فیلتر هولدر شیشه ای)


گلاس فیبر GF ساخت کمپانی سارتریوس کد 13430
گلاس فیبر GF ساخت کمپانی سارتریوس کد 13430
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


کاغذ صافی 25 میلیمتر 0.45 میکرون کد 11106 ساخت سارتریوس آلمان
کاغذ صافی 25 میلیمتر 0.45 میکرون کد 11106 ساخت سارتریوس آلمان
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


کاغذ صافی گلاس فیبر 13 سانت کد 13400 ساخت سارتریوس آلمان
کاغذ صافی گلاس فیبر 13 سانت کد 13400 ساخت سارتریوس آلمان
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر استات سلولز 0.2 میکرون 47 میلیمتر ساخت سارتریوس آلمان
فیلتر استات سلولز 0.2 میکرون 47 میلیمتر ساخت سارتریوس آلمان
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


Sartorius Filter Papers, Qualitative, SM Grade 288
Sartorius Filter Papers, Qualitative, SM Grade 288
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


[EN]CONCENTRATORS - CENTRIFUGAL VIVASPIN 1 * 100 ST
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


EN]CONCENTRATORS - CENTRIFUGAL VIVASPIN 1 * 25 ST (SARTORIUS)
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر فایبرگلاس GF.Cه 25mm سارتریوس
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر فایبرگلاس GF.Bه55mm سارتریوس
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر فایبرگلاس GF.Bه47mm سارتریوس مدل
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتراستات سلولز0/2میکرون 25mmسارتریوس
جهت استفاده در آزمایشگاهها صنایع آب و فاضلاب و کارخانجات
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر هولدر 250 میلی ساخت سارتریوس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


کاغذ صافی 12.5 سانت باند آبی کد 393
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
SARTORIUS آلمان
0 تومان

 


فیلتر 12.5 سانت سارتریوس آلمان معادل باند آبی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
SARTORIUS آلمان
0 تومان