مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت BOD متر

قیمت BOD متر


BOD متر 6 خانه مدل AL606 ساخت کمپانی آکوالیتیک آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای آب و فاضلاب
دستگاه ها
13.500.000 تومان

 


BOD متر 6 خانه مدل System 6 ساخت شرکت ولپ ایتالیا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Velp
12.500.000 تومان

 


BOD OXIDIRECT متر ساخت کمپانی لاوی باند آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
14,635,000 تومان

 


بافر BOD کد 1416066 ساخت هک آمریکا 300 میلی
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
مواد شیمیایی
110000 تومان

 


BOD متر 6 خانه مدل OxiTop IS6 ساخت WTW آلمان
جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی
دستگاه ها
14.500.000 تومان