مقالات و توضیحات
آزمیران / بروکفیلد آمریکا

بروکفیلد آمریکا

محصولات بروکفیلد آمریکا
تولید کننده انواع ویسکوزیمتر ، رئومتر ، تکسچر آنالایزر
جهت دریافت قیمت محصولات بروکفیلد آمریکا با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

WELLS-BROOKFIELD CONE@PLATE(C/P) VISCOMETERS
LV/RV/HA/HB DV-III Ultra, Programmable Rheometer
LV/RV/HA/HB DV-II+Pro, Programmable Viscometer
LV/RV/HA/HB DV-I Prime, Digital Viscometer
STANDARD VISCOMETERS
LVDV-III Ultra DV-III Ultra, Programmable Rheometer
RVDV-III Ultra DV-III Ultra, Programmable Rheometer
HADV-III Ultra DV-III Ultra, Programmable Rheometer
LVDV-II+Pro DV-II+Pro, Programmable Viscometer
RVDV-II+Pro DV-II+Pro, Programmable Viscometer
LVDV-II+Pro Extra DV-II+Pro Extra, Programmable Viscometer
RVDV-II+Pro Extra DV-II+Pro Extra, Programmable Viscometer
LVDV-I Prime DV-I Prime, Digital Viscometer
RVDV-I Prime DV-I Prime, Digital Viscometer
LVDV-E DV-E, Economy Digital Viscometer
RVDV-E DV-E, Economy Digital Viscometer
LVT T, Dial Reading Viscometer
RVT T, Dial Reading Viscometer
KU-2 KU-2, Kreb Unit Viscometer
Special Viscometers
R/S RHEOMETER R/S RHEMETER SOFT AND SOLID WITH STANDARD ACC
Powder Flow Powder FlowTester a very special demo instrument price
CT3 1000 Texture Analyzer model CT3 1000g load rang
CT3 4500 Texture Analyzer model CT3 4500g load rang
TA-CT-PRO-AY Texture Pro CT Software for use with CT3