مقالات و توضیحات
آزمیران / الکتروترمال انگلستان

الکتروترمال انگلستان

محصولات الکتروترمال انگلستان
جهت دریافت قیمت محصولات الکتروترمال انگلستان با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

تعیین نقطه ذوب
IA9100 تا 400 درجه سانتیگراد با نرخ حرارتی 1c/min و 10c/min
IA9200 تا 400 درجه سانتیگراد با نرخ حرارتی 0.2c/min تا  10c/min و قابلیت اتصال به پرینتر و کامپوتر با حافظه ذوب 1000تایی


شوف بالن(منتل)
انواع منتل های ساده و استیرر دار تک خانه و سه خانه و شش خانه با حجم های مختلف