مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت محصولات TOF

لیست قیمت محصولات TOF

لیست قیمت محصولات TOF ایتالیا

1. شیر آب زیر شلفی کوتاه/ کد 1000/45 / قیمت 1.090.000
2.
شیر آب زیر شلفی بلند/ کد 1000/50 / قیمت 1.290.000
3.
شیر آب زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس/ کد 1000/240/ قیمت 3.220.000
4.
شیر آب مخلوط سرد و گرم بدون پایه/کد 1000/194/ قیمت 3.850.000
5. شیر آب مخلوط سرد و گرم با پایه/ کد 1000/285/ قیمت 8.500.000
6. شیر آب رومیزی مخلوط/ کد 1000/275/ قیمت 3.800.000
7.
شیر آب مخلوط پایه دار به همراه دو نازل/ کد 1000/427/ قیمت 10.900.000
8.
شیر آب مخلوط تک پایه/ کد 1000/300/ قیمت 4.500.000
9.
شیر آب رومیزی/ کد 100/270/ قیمت 2.870.000
10. شیر آب هود/ کد 1000/130/ قیمت 2.250.000
11. نازل آب هود/ کد 1000/265/ قیمت 1.950.000
12. پایه شیر آب مخلوط تولید داخل طرح TOF/ یک جفت/ قیمت 2.900.000
13. پایه
شیر آب مخلوط ایرانی/ یک جفت/ قیمت 980.000
14. شیر گاز زیر شلفی بدون اتصال / کد 2000/1 / قیمت 1.670.000
15. شیر گاز زیر شلفی با اتصالات/ کد 2000/141 / قیمت 2.400.000
16. شیر گاز زیر شلفی نازل 45/ کد 2000/25 / قیمت 1.800.000
17. شیر گاز زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس/ کد 2000/195 / قیمت 4.350.000
18. شیر گاز پیشانی بدون اتصال/کد 2000/3 / قیمت 1.890.000
19. شیر گاز پیشانی با اتصالات/ کد 2000/151 / قیمت 2.580.000
20. شیر گاز رومیزی/ کد 2000/45 / قیمت 3.150.000
21. شیر گاز رومیزی دوطرفه 90 درجه/ کد 2000/55 / قیمت 4.950.000
22. شیر گاز رومیزی دو طرفه 180 درجه/ کد 2000/50 / قیمت 4.950.000
23. شیر گاز هود/ کد 2000/120 / قیمت 2.480.000
24. نازل 90 ایستاده هود/ کد 7000/5  / قیمت 1.890.000
25. شیر هوا زیر شلفی نازل مستقیم/ کد 3000/5 / قیمت 1.450.000
26. شیر هوای زیر شلفی با اتصالات/ کد 3000/126 / قیمت 1.900.000
27. شیر هوای زیر شلفی نازل 45/ کد 3000/35 / قیمت 1.550.000
28. شیر هوای زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس/ کد 3000/201 / قیمت 3.450.000
29. شیر هوای پیشانی بدون اتصالات/ کد 3000/25 / قیمت 1.670.000
30. شیر هوای پیشانی با اتصالات/ کد 3000/136 / قیمت 2.350.000
31. شیر هوای رومیزی/ کد 3000/45 / قیمت 3.150.000
32. شیر هوای رومیزی دو طرفه 90 درجه/ کد 3000/55 / قیمت 4.650.000
33. شیر هوای هود/ کد 3000/205 / قیمت 2.350.000
34. شیر استیلن رومیزی/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
35. شیر هلیوم رومیزی/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
36. شیر آرگن رومیزی/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
37. شیر اکسیژن رومیزی/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
38. شیر نیتروژن (ازت) رومیزی
/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
39. شیر کربن دی اکسید رومیزی
/ کد 3100/45 / قیمت 3.150.000
40. شیر ازت پیشانی با اتصالات
/ کد 3100/136/ قیمت 2.180.000
41. شیر ازت (نیتروژن) هود
/ / کد 3100/205/ قیمت 2.480.000
42. شیر خلاء زیر شلفی نازل مستقیم
/ کد 2200/250/ قیمت 1.450.000
43. شیر خلاء زیر شلفی با اتصالات / کد 2200/371 / قیمت 1.900.000
44. شیر خلاء پیشانی بدون اتصالات/ کد 2200/260 / قیمت 1.550.000
45. شیر خلاء پیشانی با اتصالات/ کد 2200/381 / قیمت 2.350.000
46. شیر خلاء رومیزی/ کد 2200/290 / قیمت 3.150.000
47. شیر خلاء هود/ کد 2200/425 / قیمت 2.350.000
48. چسب دو جزئی آردل (ARDEL) بوستیک آلمان / هرکیلو / قیمت 1.150.000
49. اتصال برنجی یا پولکی با مهره/ کد 7000/91 / قیمت 680.000
50. پولکی فلزی با واشر/ کد 7000/175 / قیمت 320.000
51. پولکی پلاستیکی بدون واشر/ کد 7000/315 / قیمت 98.000
52. زهوار پی وی سی (شاخه های 3 متری) / هر متر / قیمت 98.000
53. پریز برق شامل 2 عدد پریز واتر پروف ارت دار با درب فنری لگراند فرانسه با IP 55 نصب شده روی جعبه مخصوص پایه دار با کابل رابط/  قیمت 1.260.000


لیست قیمت چشم شوی ، دوش و چشم شوی

1. چشم شوی تک رومیزی 90 درجه TOF ایتالیا/ کد 1100/5 / قیمت 6.800.000
2. چشم شوی تک رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا/ کد 1100/10 / قیمت 7.150.000
3. چشم شوی دوبل رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا/ کد 1100/60 / قیمت 9.300.000
4. چشم شوی پرتابل ساخت TOF ایتالیا/ کد 1100/250 / قیمت 14.000.000
5. چشم شوی اضطراری کامل پایه دار با شیرهای دستی و پدالی TOF ایتالیا/ کد 1100/330/ قیمت 19.000.000
6. دوش و چشم شوی اضطراری کامل پایه دار با شیرهای پدالی، دستی و اهرمی TOF ایتالیا/ کد 1100/380/ قیمت 35.800.000
7. دوش و چشم شوی اضطراری سه کنترله طرح TOF تولید داخل / قیمت 14.800.000
8. دوش و چشم شوی سه کنترله TOF با رنگ کوره ای/ قیمت 19.900.000
9. دوش و چشم شوی اضطراری تولید داخل طرح Encon آمریکا دو کنترله (دیواری)/ قیمت 11.300.000
10. چشم شوی اضطراری پایه دار تولید داخل طرح Encon آمریکاتک کنترله/ قیمت 7.500.000
11. دوش و چشم شوی اضطراری تولید داخل تمام گالوانیزه سه کنترله/ قیمت 3.950.000