مقالات و توضیحات
آزمیران / سینک،کاپ سینک،هودبازویی

سینک،کاپ سینک،هودبازویی


لیست قیمت سینک، کاپ سینک و هود بازویی

1. سینک آزمایشگاهی به ابعاد 45*60 سانتی متر/ درجه یک تولید داخل (اپوکسی)/ قیمت 3.950.000
2. کاپ سینک آزمایشگاهی به ابعاد 15*30 سانتی متر درجه یک تولید داخل (اپوکسی)/ قیمت 960.000
3. سینک اپوکسی سبک 45*57 تولید داخل (یک رو اپوکسی)/ قیمت 2.950.000
4. کاپ سینک اپوکسی سبک 15*30 تولید داخل (یک رو اپوکسی)/ قیمت 650.000
5. سینک بزرگ آزمایشگاهی (پلی پروییلن P.P.)
45*80 سانتی متر / قیمت 3.600.000
6. سینک بزرگ آزمایشگاهی (پلی پروییلن P.P.)
55*45سانتی متر/ قیمت 2.300.000
7. سینک بزرگ آزمایشگاهی (پلی پروییلن P.P.)
55*33سانتی متر/ قیمت 1.900.000
8. سینک بزرگ آزمایشگاهی (پلی پروییلن P.P.)
15*30 سانتی متر/ قیمت 460.000
9. سینک بزرگ آزمایشگاهی (پلی پروییلن P.P.)
26*14سانتی متر/ قیمت 310.000
10. بطری سیفونØ 40 / قیمت 189.000
11. بطری سیفونØ 50 / قیمت 189.000
12. سینک بزرگ از جنس سرامیک ضد اسید به ابعاد 60*45 سانتی متر ساخت کمپانی سیستم سرام آلمان/ قیمت 18.900.000
13. کاپ سینک از جنس سرامیک ضد اسید به ابعاد 15*30 سانتی متر ساخت کمپانی سیستم سرام آلمان/ قیمت 3.200.000
14. سینک سرامیک آلمانی 45*45 سانتی متر/ ساخت کمپانی کم لب Chem Lab/ قیمت 16.000.000
15. سینک سرامیک آلمانی 15*15 سانتی متر/ ساخت کمپانی کم لب Chem Lab/ قیمت 2.500.000
16. هود بازویی با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360 درجه / به طول 2600 و قطر 75میلیمتر، با دهانه مکش اتصال/ به فن 90 میلیمتر و دارای کاسه هود با قطر 375 میلیمتر/ PP/ قیمت 9.800.000
17. هود بازویی با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360 درجه / به طول 3150 و قطر 110 میلیمتر، با دهانه مکش اتصال/ به فن 160 میلیمتر و دارای کاسه هود با قطر 375 میلیمتر/ PP/ قیمت 20.500.000
18.هود بازویی با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360 درجه / به طول 2600 و قطر 110 میلیمتر، با دهانه مکش اتصال/ به فن 110 میلیمتر و دارای کاسه هود با قطر 375 میلیمتر/ PP/ قیمت 15.500.000
19. ریل کشویی، ساچمه ای، آرام بند، 40 سانتی متری با ورق 1/2 میلیمتر/ قیمت 98.000