مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت رفراکتومتر آتاگو

قیمت رفراکتومتر آتاگو

تماس با ما لیست رفراکتومترهای موجود در فروشگاه

رفراکتومتر مدل Master - BR ساخت شرکت آتاگو ژاپن 
رفراکتومتر مدل مستر BR یک رفراکتومتر خوب و ارزان قیمت جهت اندازه گیری اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول یا همان ...
Atago
0 تومان

 


رفراکتومتر چشمی دستی مدل Master-4PTجهت اندازه گیری بریکس Brix 45.0 to 82.0% (Automatic Temperature Compensation) ساخت شرکت آتاگو ژاپن
دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-4PT دارای محدوده اندازه گیری بین MASTER-2T / 2PT و MASTER-3T / 3PT و محدوده اندازه گیری غلظت ...
Atago
0 تومان

 


رفراکتومتر چشمی پرتابل ساخت کمپانی متلرتولیدو آمریکا مدل 30GS 
رفراکتومتر چشمی پرتابل ساخت کمپانی متلرتولیدو آمریکا مدل 30GS 
دستگاه ها
0 تومان

 


رفراکتومتر چشمی با بریکس 0.0 تا 53.0% مدل مستر آلفا 53 ساخت کمپانی آتاگو ژاپن 
رفراکتومتر چشمی با بریکس 0.0 تا 53.0% مدل مستر آلفا 53 ساخت کمپانی آتاگو ژاپن 
Atago
0 تومان

 


رفراکتومتر دیجیتال مدل HI96801 هانا ایتالیا بریکس 0-85% قند
رفراکتومتر دیجیتال مدل HI96801 هانا ایتالیا بریکس 0-85% قند
Hanna
0 تومان

 


Atago
3,600,000 تومان(موجود نیست)

 


Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


 


رفراکتومتر دستی دیجیتال 0.0 to 53.0 Brix مدل PAL-1 ساخت شرکت آتاگو ژاپن 
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
1,650,000 تومان

 


 


 


دستگاه ها
1,950,000 تومان

 


Atago
0 تومان

 


Atago
0 تومان

 


Atago
0 تومان

 


Atago
750,000 تومان

 


 


Atago
5,600,000 تومان

 


Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


رفراکتومتر رومیزی مدل NAR-2T ساخت شرکت آتاگو ژاپن 
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


رفراکتومتر رومیزی مدل NAR-1T Solid ساخت شرکت آتاگو ژاپن
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


رفراکتومتر رومیزی مدل NAR-1T Liquid ساخت شرکت آتاگو ژاپن
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


رفراکتومتر رومیزی مدل DR-A1 ساخت آتاگو ژاپن 
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
0 تومان(موجود نیست)

 


رفراکتومتر رومیزی مدل NAR-4T ساخت شرکت آتاگو ژاپن
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Atago
0 تومان(موجود نیست)