مقالات و توضیحات
آزمیران / مزور 500 میلی کلاس A

مزور 500 میلی کلاس A

استوانه مدرج 500 میلی یا همان مزور مدرج شیشه ای  ساخت کمپانی شات دوران آلمان با کیفیت کلاس A
جهت حجم سنجی در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
قیمت برای مصرف کننده :