مقالات و توضیحات
آزمیران / بوته تفلونی آمریکایی

بوته تفلونی آمریکایی

بوته های تفلونی وارداتی از کمپانی فیشر آمریکا در ابعاد
10 و 25 و 30 و 50 و 100 و 250 و 500 میلی
در اشکال مختلف


جهت دریافت قیمت با تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید