مقالات و توضیحات
آزمیران / استریلیزاسیون با حرارت

استریلیزاسیون با حرارت

استریلیزاسیون با حرارت خشک 

 

مقدمه: استریلیزاسیون فرآیندی است که طی آن تمامی میکروبها از جمله فرم مقاوم آنها مانند اسپور باکتریها، مایکوباکتریومها، ویروسهای بدون انولوپ (بدون لیپید) و قارچها از بین می روند.

این عمل می تواند با استفاده از روشهایی مانند :1 .حرارت  2.صاف کردن  3.گاز 4 .تابش اشعه 5.مواد شیمیایی انجام شود.استریل کننده های فیزیکی همچون حرارت مرطوب و حرارت خشک شایعترین روشهای استریلیزاسیون مورد استفاده در بیمارستانها بوده و برای اکثر مواد و وسایل(به جز مواد حساس به حرارت، مواد شیمیایی فرار و سمی) کاربرد دارند.
تقسیم بندی بر اساس نوع حرارت و زمان مصرف و میزان درجه حرارت و گرمای خشک یا مرطوب صورت می گیرد.
استریلیزاسیون با حرارت خشک برای لوازم شیشه ای مانند پی پت و پتری و لوازم فلزی از قبیل پنس، قیچی و آنس انجام می گیرد.

انواع استریلیزاسیون با حرارت خشک

الف) سوزاندن : (Incineration)

روش سوزاندن برای وسایل قابل اشتعال، سوزنها،سیم لوپ، اعضا یا ترشحات بدن و همچنین در مواردی که نیاز فوری به استریل کردن مواد مانند پنبه، گاز و نوار کاغذ استفاده می شود.

ب) شعله پاشیدن: (Direct Flaming)
در این روش شعله گاز یا چراغ آزمایشگاهی وسیله ای است برای حرارت دادن استریلیزاسیون و جلوگیری از آلودگی لوازمی همچون دهانه ظروف، لوله های آزمایش دهانه لوله، ارلن مایر و بشر، سرفیل دو پلاتین می باشد.                                     
در واقع فضایی معادل 15 سانتی متر اطراف خود را استریل و عاری از میکروب می نماید.

ج) فور یا کوره یا آون: (Hot-Air sterilization or oven)

به کمک این روش می توان بسیاری از وسایل را در هوای گرم دستگاه استریل کننده قرار داد. معمولاَ دمای 160 درجه در این دستگاه برای 2 ساعت، دمای 170 درجه برای 60 دقیقه و دمای 180 درجه برای 30 دقیقه تنظیم میشود. دستگاه آون یا فور برای استریل نمودن لوازم شیشه ای مقاوم به حرارت و فلزات ویا اجسامی که ذوب نمی شوند بکار برد. در این روش بهتر است که وسایل را قبل از قرار دادن در دستگاه شسته، تمیز و خشک کنیم، سپس وسایل را در داخل کاغذهای مخصوص و یا فویل آلومینیومی و یا محفظه های فلزی یا سینی آلومینیومی در طبقات فور یا آون قرار دهیم. درجه حرارت داخل آون توسط یک دماسنج به تنظیم کننده حرارت یا ترموستات متصل می باشد و این دماسنج دما را نشان می دهد.

 روشهای کنترل دستگاه آون :

1.کنترل نصب : در زمان خرید و نصب دستگاه طبق دستورالعمل کارخانه سازنده صورت می گیرد.
2.کنترل مکانیکی : بطور روزانه بصورت بازدید ازدرب و کنترل واشر و درجه حرارت دکمه برق پریز می باشد، می توان با استفاده از دماسنج شاهد و قرار دادن آن در نقاط مختلف دستگاه بدین صورت که اختلاف دما نباید بیش از 2درجه باشد.
3.کنترل عملکرد:کنترل عملکرد دستگاه با استفاده از تست اسپور در هر هفته صورت می گیرد واز اسپور باسیلوس سابتیلوس که به حرارت خشک مقاومتر است استفاده میشود.

 نگارش یافته توسط: مهدی رحمتی( دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی. علوم پزشکی کرمان)

منابع:

1-قوطاسلو،رضا.میکروب شناسی عملی، چاپ اول، انتشارات نشر اختر، 1388.

2-موری پاتریک.آر.باکتری شناسی موری، چاپ اول، انتشارات خسروی،1387

ترجمه: دکتر عباس بهادر.

3-برهانی، ایمان.یوسفی بهزادی، رضا.آزمایشگاه میکروبیولوژی پزشکی با راهنمای

تشخیص باکتری،چاپ اول ،انتشارات آبنوس، سال1387.

منبع : http://www.lab-sciences.ir/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-microbiology/18-sterilization-by-dry-heat.html