مقالات و توضیحات
آزمیران / هود لامینار

هود لامینار

هود لامینار بدون پایه
این هود لامینار بر روی کابینتهای آزمایشگاهی قرار میگیرد


هود لامینار خارجی با پایه فلزی
این هود با فیلترهای هوایی میباشد