مقالات و توضیحات
آزمیران / اتانل آمین مرک آلمان

اتانل آمین مرک آلمان


اتانل آمین 1 لیتری کد 100845 مرک آلمان


تصویر شماره 1 اتانل آمین 1 لیتری مرک کد 100845

شرح کالا
مونو اتانل آمین یا 2- آمینو اتانل
یک حلال آزمایشگاهی است که در طیف وسیعی از آزمایشگاههای کنترل کیفی مورد استفاده قرار میگیرد . دارای شکل ظاهری مایع بیرنگ چسبناک میباشد
گرید کالا EMSURE®
کد CAS 141-43-5
فرمول شیمیایی C₂H₇NO
فرمول باز شیمیایی NH₂CH₂CH₂OH
جرم ملکولی : 61.08 g/mol
کد گمرکی یا همان HS Code:     2922 11 00
نقطه جوش: 171 °C (1013 hPa)
دانسیته : 1.02 g/cm³ (20 °C)
نقطه اشتعال : 92.5 °C
نقطه ذوب : 10.5 °C
درجه pH : 12.1 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
درجه ویسکوزیته : 20 mm²/s (23 °C)
ضریب شکست : 1.4539
ساخت کمپانی مرک آلمان

جهت دریافت قیمت با تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

کلمات کلیدی:
Ethanolamine,etanolamina,Этаноламин,乙醇胺,エタノールアミン,إيثانولامين,éthanolamine,에탄올 아
민,
Αιθανολαμίνες