مقالات و توضیحات
آزمیران / انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی


انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی مدل IPP55plus ساخت کمپانی MEMMERT آلمان
انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی مدل IPP55plus ساخت کمپانی MEMMERT آلمان
Memmert
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور ساده 53 لیتری
انکوباتور ساده 53 لیتری
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور یخچالدار 53 لیتری ممرت آلمان مدل IPP55
انکوباتور یخچالدار 53 لیتری ممرت آلمان مدل IPP55
Memmert
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور (Incubator) ساخت شرکت آروین تجهیز اسپادانا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور تمام دیجیتال 49 لیتری ایرانی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور تمام دیجیتال ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور یخچالدار ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


CO₂ انکوباتور, Galaxy® 170 R and 48 R
CO₂ incubators, Galaxy® 170 R and 48 R
دستگاه ها
0 تومان

 


انکوباتور یخچالدار فن دار 53 لیتری مدل ECI 500 ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها میکروبی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور ساده 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور فن دار 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور بدون فن 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور 256 لیتری ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


انکوباتور 115 لیتری استیل ساخت کمپانی VWR آلمان مدل Incu-line 53
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


انکوباتور 53 لیتری استیل ساخت کمپانی VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


انکوباتور یخچالدار مدل ICP500 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
0 تومان

 


شیکر انکوباتور مدلKS 4000i control ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان

 


انکوباتور 53 لیتری مدل INB 400 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
0 تومان

 


اینکوباتور 55 لیتری دیجیتال ساده ساخت شرکت MMM آلمان
انکوباتور - قیمت انکوباتور - فروش انکوباتور - انکوباتور آزمایشگاهی - اینکوباتور
دستگاه ها
0 تومان


انکوباتوریخچالدارتمام استیل
انکوباتوریخچالدارتمام استیل
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتوریخچالدارمحفظه استیل
انکوباتوریخچالدارمحفظه استیل
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب
انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب
دستگاههای ایرانی
0 تومان


انکوباتور یخچالدار 120 لیتری مدل CIF120E ساخت ایران
اینکوباتور یخچالدار 120 لیتری مدل CIF120E ساخت ایران
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور حرارتی 400 لیتری مدل CF400E ساخت ایران
اینکوباتور حرارتی 400 لیتری مدل CF400E ساخت ایران
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور حرارتی 240 لیتری مدل CF240E ساخت ایران
اینکوباتور حرارتی 240 لیتری مدل CF240E ساخت ایران
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور 120 لیتری مدل CM120E ساخت ایران
اینکوباتور 120 لیتری مدل CM120E ساخت ایران
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور شیکردار ساخت ایران
اینکوباتور شیکردار ساخت ایران
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور یخچالدار
اینکوباتور یخچالدار
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاه ها
49,000,000 تومان

 


اینکوباتور 55 لیتری دیجیتال ساده ساخت شرکت MMM آلمان
انکوباتور - قیمت انکوباتور - فروش انکوباتور - انکوباتور آزمایشگاهی - اینکوباتور
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور هوشمند مدل CM 55 ساخت شرکت فن آزما گستر
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور یخچال‌دار CIF55 ساخت شرکت فن آزما گستر
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور شیکر دار دارای میکروکنترلر با دقت ْ1/0± سانتیگراد مدل ها: TM55 و KM55
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


 


 


 


 


 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور یخچال دار دارای میکروکنترلر با دقت ْ1/0± سانتیگراد مدل ها: CIM55
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


اینکوباتور 53 لیتری یخچال دار مدل ICP400 ساخت Memmert آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 

انکوباتور 115 لیتری استیل ساخت کمپانی VWR آلمان مدل Incu-line 53
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان