مقالات و توضیحات
آزمیران / ایندول استیک اسید 10 گرمی

ایندول استیک اسید 10 گرمی

ایندول استیک اسید 10 گرمی کد 122160100 ساخت کمپانی آکروز بلژیک 


قیمت 2.100.000 ریال 
اعتبار قیمت تا تاریخ 95.7.1
لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید 


(Indole-3-acetic acid)
 
 جرم مولکولی: 175.19 g/mol
نقطه جوش: 120 to 125 °C (0.05 torr)
نقطه ذوب: 167 to 170 °C
MDL کد: MFCD00005636
CAS کد: 87-51-4

فرمول ایندول استیک اسید