Search

يكشنبه 6 خرداد 1397

منو

نحوه کالیبراسیون سمپلر

نحوه کالیبراسیون سمپلر
سمپلر را روی آخرین مقدار خود قرار دهید، مثلا برای سمپلر 100 لاندا، روی100 لاندا یا برای سمپلر  1000 لاندا، روی 1000 لاندا تنظیم کنید و به وسیله آن یک حجم از آب مقطر را وزن کنید (از یک ترازوی دیجیتال دقیق استفاده شود). چون دانسیته آب مقطر یک است و یک گرم آب مقطر یک ml می باشد پس وزنی که ترازو نشان می دهد باید 1000 میلی گرم باشد. 3 بار این کار را به یک روش انجام دهید. دقت شود که با یک روش حجم ها را توسط سمپلر بردارید و این کار را بسیار آرام انجام دهید. از وزنهای بدست آمده میانگین بگیرید : اگر میانگین آنها کمتر یا بیشتر از 1000 لاندا بود می توانید با پیچ تنظیم کننده، آن را تغییر دهید و کالیبره نمایید. این کار را تا هنگامی که میانگین وزنها به 1000 لاندا برسد باید تکرار شود.

تاریخ نشر 95.3.25

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی