مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی آب و فاضلاب

مواد شیمیایی آب و فاضلاب

مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع آب و فاضلاب 

آزمیران آمادگی دارد محصولات زیر را بفروش برساند 
تلفن 02188920648

 

کربن فعال

سولفات آلومینیوم

آمونیوم بیفلوئورید

بیسولفیت آمونیوم 70٪ محلول

هیدروکسید باریم

کلسیم هیپوکلریت

کلر

اسید سیتریک

سولفات مس

EDTA

کلرید آهن

سولفات آهنی

سولفات فرریک

هگزامین

آهک هیدراته

هیدراتین هیدرات

اسید هیدروکلریک

سولفات منیزیم

مورفولین

اکتادسییلامین

اسید فسفریک

نیترات پتاسیم

آلومینات پتاسیم

سدیم برمات

سدیم کلرید

سدیم دیکرومات

فلورید سدیم

بیسولفات سدیم

اسید دیکلرویزوسیانوریک سدیم

گلوکونات سدیم

هیپوکلریت سدیم

لیگنوزولفونات سدیم

سدیم سیلیکو فلوراید

سولفیت سدیم

تیتوسولفات سدیم

اسید سولفامیک

اسید سولفوریک