مقالات و توضیحات
آزمیران / لوازم مصرفی

لوازم مصرفی

پلاستیکی یک بار مصرف

 

ظرف مخصوص جمع آوری  دورریزهای آلوده ۱٫۹ lit
ظرف مخصوص جمع آوری  دورریزهای آلوده ۵ lit
میکرووت مخصوص ESR  کودکان (میکرووت CB 200)
رک مخصوص ESR کودکان با درجه بندی
تورنیکت خونگیری – قابل اجرا تنها با یک دست
پریپیرتیوب (CBC) EDTA K3 2ml
لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۲ml (PT-PTT)
لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۵ml (PT-PTT)
لوله خون آماده (پلاسما لیتیوم هپارین) ۴/۵ml
ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته مدرج ۲٫۵ lit
ظرف ادرار   ۱۰۰ mlدرب پیچدار استریل با لیبل ایمنی
ظرف مدفوع با درب پیچدار- غیر استریل پلی پروپیلین
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل
فالکون تیوپ مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل فوم
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل ایستا
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۳۰ml استریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۲۵ml استریل ایستا
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml
لوله سانتریفیوژ ته مخروطی پلی پروپیلن   ۱۵mlاستریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml استریل فوم
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
لوله فلوسایتومتری ۵ml مدرج استریل
کدهای رنگی برای لوله های ۱۵ml  درب پیچدار
در رنگهای (سبز-آبی-قرمز-سفید)
میکروتیوب ۱٫۵ml بدون درب
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۲ml با درب فشاری
میکروتیوب ۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۲ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچداراستریل
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچداراستریل
میکروتیوب ۲ml با درب پیچداراستریل
کدهای رنگی برای میکروتیوبهای درب پیچدار
رک میکروتیوب ۱/۵ ml (24 خانه)
رک میکروتیوب ۰/۵ ml درب دار (۹۸ خانه)
کرایوتیوب مدرج ۲ml اینترنال
میکروتیوب Thin wall 0.2 ml PCR
میکروتیوب Thin wall 0.5 ml PCR
نوک سمپلر فیلتر دار کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دار زرد ۲۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دارزرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دار آبی ۱۰۰۰ لاندا (رک ۱۰۰ عددی)
نوک سمپلر کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶عددی)
نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶*۵ عددی)
نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا (۱۰۰عددی)
نوک سمپلر کریستالی بلند۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر کریستالی کوتاه۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲۵ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل  ۱ ml(دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت فیلر دستی M-Sarpette
فیلتر برای پیپت فیلردستی
آدابتور سیلیکون برای پیپت فیلر
پوآر اتومات
فیلتر برای پیپت فیلر اتومات
پیپت پاستور ۱ml
پیپت پاستور ۳٫۵ml
پیپت پاستور ۳٫۵ml  استریل
پتری دیش
لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
فلاسک کشتml50 بدون فیلتر استریل
فلاسک کشتml250 بدون فیلتر استریل
فلاسک کشتml650 بدون فیلتر استریل
پلیت کشت ۹۶ خانه درب دار ته صاف و ته U استریل
پلیت کشت ۲۴ خانه درب دار ته صاف استریل
پلیت کشت ۶ خانه درب دار ته صاف استریل
پلیت۹۶ خانه ته صاف
پلیت ۹۶ خانه  V
پلیت ۹۶ خانه  U
درب برا ی پلیت های ۹۶ خانه
پلیت ترازاکی ۶۰ خانه استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۳۵ استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۶۰ استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۱۰۰ استریل
رولر باتل
سل اسکراپر کوچک  cm 25
سل اسکراپر کوچک  cm 39
فیلتر سرنگی ۲/۰ میکرومتر
فیلتر سرنگی ۴۵/۰ میکرومتر
سمی میکروکووت ۶۰۰ لاندا – اکریلیک
کووت ۴ml – اکریلیک
کووت ml 8- پلی استایرن
میکروکووت UV (Free DNA ,RNA)
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۱۷
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۰۴
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کووت اتوآنالیزر کوباس
کاپ سمپل اتوآنالیزر ۰٫۳ ml
دیش رک ۸۰
رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۵ میلیمتر
رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۰ میلیمتر
باتل ریجنت ۴ml  اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۱۰ml  اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۱۵ml  اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۳۵ml  اتوآنالیزر کوباس
تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
محلول تیپ کلینر اتوآنالیزر کوباس
پراب سمپل کوباس پلاس CC
پراب ریجنت
سوزن دستگاه کوباس کلاسیک
سوزن دستگاه کوباس S
رک سمپل
رک ریجنت
آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۱۷
سینی سمپل هیتاچی ۷۱۷
سیتی ریجنت هیتاچی ۷۱۷
پدل استایرر هیتاچی
باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۱۷
باتل ریجنت ml100 هیتاچی ۷۱۷
آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۰۴
سینی سمپل هیتاچی ۷۰۴
سینی ریجنت هیتاچی ۷۰۴
باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۰۴
لامپ فتومتر هیتاچی ۷۱۷،۷۰۴
پدل استایرر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل اتوآنالیزر Kone 1.5ml
کاپ سمپل اتوآنالیزر  Kone 0.5 ml
کاپ سمپل اتوآنالیزر کوبلس
کاپ سمپل اتوآنالیزر هیتاچی۲ml
درب کاپ اتوآنالیزر هیتاچی ۲ml
کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل اتوآنالیزر سلکترا
کاپ سمپل سل کانتر Beckman Coulter
ویال غیر شفاف ۲۰ml  درب پیچدار
Pen واترپروف مخصوص نوشتن روی تیوبهای پلاستیکی
لوله و ظروف مخصوص پست و حمل و نقل در سایزهای متفاوت
دیش رک ۵۰
محلول اکستران(هایترجنت) مخصوص اتوآنالیزر هیتاچی ۲٫۵ lit
رزین
کاغذ cm 8
کاغذ cm 108
کاغذ cm 110
کاغذ cm 59
فیلتر ۱ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر ۵ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر کربن اکتیو جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر کربن بلاک جهت دستگاه دیونایزر

IMPROVE

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح

لوله سرم ( لخته) ، درب قرمز ۹cc-Clot activator

لوله سرم ( لخته) ، درب قرمز ۶cc-Clot activator

لوله با ژل جدا کننده سرم (زرد) یاSST 8,5cc-Gel&clot activator

لوله با ژل جدا کننده سرم (زرد) یاSST 6cc-Gel & clot activator

لولهCBC   هماتولوژی  ، بنفش ۳cc-EDTA -K2

لولهCBC   هماتولوژی  ، بنفش ۴cc-EDTA -K2

لولهPT-PTT انعقادی ، آبی ۱/۹ سیترات سدیم-۲,۷cc

لولهPT-PTT انعقادی ، آبی ۱/۹ سیترات سدیم -۱,۸cc

لوله هپارین ،  درب سبز لیتیم  هپارین  ۵cc

لولهESRدستگاهی شیشه (مشکی)سدیمان ۱/۴سیترات سدیم ۱,۶cc

Impromini(EDTA-K2) لوله نمونه گیری نوزادان ۰٫۵ cc

سرسوزن G21

هولدر ونوجکت ساده پیچدار

هولدر باآدابتور اتصال لور ، به هر اسکالوین و هرآنژیوکتی متصل میشود ویژه نوزادان و افراد بدرگ

پایه سدیمان ۱۰پارامتری نیم ساعته جواب میدهد بدون نیاز به پیپت سدیمان

تورنیکت (گارو) بزرگسال و کودک

هولدر پرونتو (قفلدار و ضامندار) سوزن پران

CD-RICH

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح

لوله ونوجکت لخته پلاستیک قرمز ۳cc

لوله ونوجکت پلاستیک  لخته قرمز ۹cc

لوله ونوجکت پلاستیک لخته نارنجی with clot act.8cc

لوله ونوجکت پلاستیک   CBCبنفش K3-CBC-3cc

لوله ونوجکت پلاستیک CBC بنفش K3-CBC-4cc

لوله ونوجکت پلاستیک PT آبی ۲٫۷cc

لوله ونوجکت پلاستیک زرد ژلدار clot act. 9cc

لوله ونوجکت شیشه مشکی ESR-دستگاهی ۱٫۴cc

سوزن  سبز با فلش بک (flashback) 21G

سوزن ، سبز ۲۱G

هلدر ونوجکت ساده

Mediplus

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح

لوله ونوجکت لخته پلاستیک قرمز ۶cc

لوله ونوجکت پلاستیک  لخته قرمز ۱۰cc

لوله ونوجکت پلاستیک   CBCبنفش K3,k2-2,3cc

لوله ونوجکت پلاستیک CBC بنفش K3,k2-6cc

لوله ونوجکت پلاستیک PT- آبی ۱٫۸cc

لوله ونوجکت پلاستیک PT- آبی ۲٫۷cc

لوله ونوجکت پلاستیک زرد ژل ۵cc

لوله ونوجکت پلاستیک زرد ژل ۸cc

لوله ونوجکت شیشه مشکی ESR-دستگاهی ۱٫۶cc

لوله ونوجکت پلاستیک مشکی ESR 2.4cc

سوزن  -زرد برای دامپزشکی-تایوان ۲۰G

سوزن  -سبز -تایوان ۲۱G

سوزن  -مشکی -تایوان ۲۲G

هلدر ونوجکت شفاف بلند  تایوان تعداد کم رایگان

اقلیم دانش

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح

CELL CLEAN 125CC

CLEAN COULTER 4لیتری

ENZO CLEAN 8CC

ENZO RINSE 500CC

EZ CLEANSER 100CC

PROB CLEANSER 17CC

ایزوتون BAKER 4 لیتری

ایزوتون COULTER 4 لیتری

ایزوتون DIATRON 4 لیتری

ایزوتون ERMA 4 لیتری

ایزوتون HYCEL 4 لیتری

ایزوتون k1000 4 لیتری

ایزوتون k800 4 لیتری

ایزوتون MEDICON 4 لیتری

ایزوتون MEDONIC 4 لیتری

ایزوتون MINDRAY 4 لیتری

ایزوتون NEHON K 4 لیتری

ایزوتون SWELAB 4 لیتری

رینز COULTER 4 لیتری

رینز ERMA 4 لیتری

رینز HYCEL 4 لیتری

رینز MEDICON 4 لیتری

رینز MINDRAY 4 لیتری

رینز SWELAB 4 لیتری

لایز BAKER 500CC

لایز COULTER 500CC

لایز DIATRON 500CC

لایز ERMA 500CC

لایز HYCEL 500CC

لایز K1000 500CC

لایز K800 500CC

لایز KX-21 500CC

لایز MEDICON 500CC

لایز MINDRAY 500CC

لایز NIHON K 500CC

لایز SWELAB 500CC

محلول شستشوی آنزیماتیک DIATRON 4لیتری

Helena

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح
۲۰۵۰۰ اپلیکاتور ۸ کاناله
۲۰۵۰۱ پلیت هموگلوبین ۲۵  برگی
۲۰۵۰۲ پلیت پروتئین ۲۵  برگی
۲۰۵۰۴ بافرهموگلوبین  
20503 بافرپروتئین  
20505 محلول شفاف کننده (Clear Aid) 250میلی لیتر
۳۰۰۵۶ بهارافشان          محلول همولیز ۲۵۰میلی لیتر
۳۰۰۵۳ بهارافشان           رنگ پانسوئز ۵۰۰ میلی لیتر

کاریز مهر

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح

پلیت HLA – تراساکی

پلیت SRID

پلیت الایزا ۹۶ – خانه و ته صاف

درب لوله های آزمایش

درب لیه دار

رک تاشو ۱۸ محفظه مخصوص میکرو تیوب ۰٫۵ml

رک تاشو ۱۸ محفظه مخصوص میکرو تیوب ۱٫۵ml

رک رومیزی ۳۶ محفظه مخصوص میکروتیوب ۰٫۵ml

رک رومیزی ۹۶ محفظه مخصوص میکروتیوب ۰٫۵ml

رک نوک سمپلر ۱۰-۱ ۹۶Wells

رک نوک سمپلر ۲۰۰-۲ ۹۶Wells

ظرف نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته بدون دسته

ظرف نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته دسته دار

فالکون تیوب کونیکال ۱۰ml پلی استایرن

فالکون تیوب کونیکال ۱۰ml پلی پروپیلن

فالکون تیوب کونیکال ۱۵ml پلی استایرن

فالکون تیوب کونیکال ۱۵ml پلی پروپیلن

فالکون تیوب کونیکال ۵۰ml پلی استایرن

فالکون تیوب کونیکال ۵۰ml پلی پروپیلن

فالکون تیوب کونیکال پایه دار ۵۰ml

قایقک الایزا – Reservoir

قیف ستون کروماتوگرافی

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۲ پلی استارین

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۲ پلی پروپیلن

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۳ پلی استایرن

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۳ پلی پروپیلن

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۶ پلی استایرن

لوله آزمایش ۱۰۰*۱۶ پلی پروپیلن

لوله آزمایش درپیچدار ۶۵*۱۲

لوله آزمایش درپیچدار ۹۲*۱۲ GROUPMATIC

لوله بتا کانتر – درب دار

لوله گاما کانتر (پلی استایرن) ۷۵*۱۲

لوله گاما کانتر (پلی پروپیلن) ۷۵*۱۲

لوله لاواژ (تراب) استریل پلی استایرن

لوله لاواژ (تراب) استریل پلی پروپیلن

لوله لاواژ (تراب) پلی استایرن Ball Tube

لوله لاواژ (تراب) پلی پروپیلن Ball Tube

مخزن ۱۰۰*۱۱۰ Container-1lit

مخزن ۱۴۰*۱۱۰ Container-1.4lit

مخزن ۱۶۰*۱۲۰ Container-1.6lit

مخزن ۹۰*۶۰ Container-250ml

میکرو تیوب ۰٫۲ml

میکرو تیوب ۰٫۵ml

میکرو تیوب ۱٫۵ml

کاپ ALPHA6

کاپ BT3000

کاپ Kone-RA1000

کاپ هیتاچی

بایو تست

 

به روز رسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کد کالا نام کالا توضیح قیمت

یورین باتل ۹۰ ml استریل شفاف کارتن ۴۰۵ عددی ۶۵۰,۰۰۰

یورین باتل ۹۰ ml استریل شفاف Lable دار کارتن ۴۰۵ عددی ۶۹۰,۰۰۰

یورین باتل ۹۰ ml استریل مات کارتن ۴۰۵ عددی ۶۵۰,۰۰۰

یورین باتل ۹۰ ml استریل مات Lable دار کارتن ۴۰۵ عددی ۶۹۰,۰۰۰

یورین باتل ۹۰ ml غیر استریل شفاف کارتن ۴۵۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰

یورین باتل ۹۰ ml غیر استریل مات کارتن ۴۵۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰

پتری دیش ۱۰ cm استریل کارتن ۴۶۸ عددی ۶۸۵,۰۰۰

پتری دیش ۶سانتی۵۸۵عدی
۵۰۰,۰۰۰

پتری دیش ۸ cm استریل کارتن ۶۵۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰

پلیت ۱۰ – سه خانه
۷۱۵,۰۰۰

پلیت ۸ دوخانه
۸۱۰,۰۰۰

لوله ۱۲/۱۰۰مات۱۸۰۰عددی
۵۶۵,۰۰۰

لوله ۱۲/۷۵شفاف۳۰۰۰عددی
۷۲۰,۰۰۰

لوله ۱۲/۷۵مات۳۰۰۰عددی
۶۹۰,۰۰۰

لوله ۱۶/۱۰۰شفاف۱۲۰۰عددی
۴۴۰,۰۰۰

لوله ۱۶/۱۰۰مات۱۲۰۰عددی
۴۳۰,۰۰۰

لوله۱۲/۱۰۰شفاف۱۸۰۰عددی
۶۰۰,۰۰۰
به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح
۲۵۱۰۰۰۸۱۰ نوک سمپلر بدون فیلتر ۰٫۱-۱۰  ( ۱۰۰۰عددی – کریستالی ) پایه کوتاه
۲۵۱۰۵۰۸۱۰ ۰٫۵-۲۰  ( ۱۰۰۰عددی – کریستالی )-Eppendorf Style پایه بلند
۲۵۱۱۱۰۸۱۱ ۱-۲۰۰   ( ۱۰۰۰عددی -زرد )
۲۵۱۱۰۳۸۱۰ ۵-۳۰۰   ( ۱۰۰۰عددی )
۲۵۱۲۰۰۸۰۲ ۱۰۰-۱۰۰۰ (۵۰۰عددی – آبی ) پایه بلند
۲۵۱۲۰۹۸۰۲ ۱۰۰-۱۰۰۰ (۵۰۰عددی – آبی ) پایه کوتاه
۲۵۱۲۱۰۸۴۰ ۱۰۰۰-۵۰۰۰ (۲۵۰عددی )
۲۵۱۰۰۱۹۶۰ رک  بدون فیلتر ۰٫۵-۲۰  ( ۹۶عددی – کریستالی )-Eppendorf Style پایه بلند
۲۵۱۰۵۱۹۶۰ ۰٫۱-۱۰  ( ۹۶عددی – کریستالی ) پایه کوتاه
۲۵۱۱۱۱۹۶۰ ۱-۲۰۰   ( ۹۶عددی -سفید )
۲۵۱۲۰۱۹۶۰ ۱۰۰-۱۰۰۰ ( ۹۶عددی – آبی ) پایه بلند
۲۵۲۰۰۰۷۰۰ نوک سمپلر فیلتردار ۰٫۱-۱۰  ( ۱۰۰۰عددی – کریستالی )پایه کوتاه
۲۵۲۰۵۰۷۰۰ ۰٫۵-۲۰  ( ۱۰۰۰عددی – کریستالی )-Eppendorf Style پایه بلند
۲۵۲۱۲۳۷۰۰ ۱-۲۰۰   ( ۱۰۰۰عددی -سفید )
۲۵۲۲۱۰۷۰۲ ۱۰۰-۱۰۰۰ ( ۵۰۰عددی -سفید )پایه کوتاه
۲۵۲۲۱۱۷۰۰ ۱۰۰-۱۰۰۰ ( ۵۰۰عددی -سفید )پایه بلند
۲۵۲۰۰۱۹۶۰ رک  فیلتردار ۰٫۱-۱۰  ( ۹۶عددی – کریستالی )پایه کوتاه
۲۵۲۰۵۱۹۶۰ ۰٫۵-۲۰  ( ۹۶عددی – کریستالی )-Eppendorf Styleپایه بلند
۲۵۲۱۱۳۹۶۰ ۱-۱۰۰   ( ۹۶عددی -سفید )
۲۵۲۲۰۱۹۶۰ ۱۰۰-۱۰۰۰ ( ۹۶عددی – سفید )پایه بلند
۲۵۲۲۰۹۰۶۰ ۱۰۰-۱۰۰۰ ( ۹۶عددی -سفید )-Short پایه کوتاه
۲۵۳۰۱۰۸۰۰ میکروتیوبهای PCR PCR-Microtube Flat Cap 0.2 ml  ( ۱۰۰۰عددی  )
۲۵۳۱۱۰۸۰۰ PCR-Microtube Flat Cap 0.5 ml ( 1000عددی  )
۲۵۳۰۲۰۸۰۰ PCR-Microtube  Domed Cap 0.2 ml ( 1000عددی  )
۲۵۳۱۲۰۸۰۰ PCR-Microtube Domed Cap 0.5 ml ( 1000عددی  )
۲۵۳۲۰۵۸۵۰ PCR-Microtube 1.5 ml  ( ۱۰۰۰عددی )
۲۵۳۲۰۴۸۵۰ Microtube  ۲ ml  ( ۱۰۰۰عددی )

Biosigma (hitachi)

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح
۲۳۰۰۱ کووت  ۷۰۴ انواع کووتهای Hitachi
23100 کووت ۷۱۷