مقالات و توضیحات
آزمیران / کمپانیهای فعال

کمپانیهای فعال

TOSOH Bioscience

ژاپن

انواع ستون های HPLC ,  FPLC و UHPLC  باروش های مختلف کروماتوگرافی در سایز های مختلف . انواع رزین ها و ژل های کروماتوگرافی در حجم های مختلف .

Sykam GmbH

آلمان

انواع دستگاه های HPLC  ، FPLC ، یون کروماتوگرافی ، آمینو اسید آنالایزر ، انواع قطعات دستگاه های فوق

Daihan Lab Tech

کره جنوبی

انواع آون . آون خلاء . انواع انکوباتور ساده و یخچالدار . انکوباتور شیکردار. BOD انکوباتور . اینکوباتور CO2  .شیکر یک طبقه الی 4 طبقه.انواع بنماری جوش و سرولوژی و روغن ساده و یخچالدار و شیکردار و حمام ویسکوزیته.حمام اولتراسونیک. آب مقطر گیری یکبار و دو بار تقطیر. دیونایزر. چیلر.اتوکلاو عمودی و رومیزی و خلاء دار.انواع کوره ساده و ضد انفجار.انواع هود شیمیایی و لامینار فلو  دارای انواع فیلتر ها.انواع اتاقک رشد و کشت گیاه . دستگاه تست پایداری دارو.هات پلیت و استیرر . همزن مغناطیسی و مکانیکی . هندی برنر. پمپ خلاء .میکروفیوژ. میکرو سانتریوفوژ.انواع یخچال فریزر های آزمایشگاهی و فریزر های -86 درجه و اولترا فریزر. فریز درایر.یخچال فریزر های بانک خون و ...

AB Sciex

آمریکا

Mass Spectrometry

Vertical

تایلند

انواع فیلترهای سرسرنگی و ممبران.کارتریج های SPE .ست های کامل فیلتراسیون . انواع ستون ها و سرنگ های GC  و  HPLC

TKA

آلمان

سازنده انواع خالص ساز آب و دیونایزر

Agilent

آمریکا

انواع دستگاه های  HPLC , FPLC , GC , GC-MASS , LC-Mass

Ilmvac

آلمان

گستره وسیعی از پمپ های خلاء و پریستالتیک و روتاری اواپراتور

Hygiena

آمریکا

تست سریع میکروبی

Bruins

آلمان

انواع دستگاههای  NIR

TEWS

آلمان

رطوبت سنج به روش ماکروویو

GE Healthcare

آمریکا

انواع دستگاه های HPLC , FPLC

Applied Biosystems

آمریکا

PCR ، Real time PCR ، DNA Sequencing ، Electrophoresis ، ...

Nikon

ژاپن

انواع میکروسکپ و استریومیکروسکپ و دوربین های دیجیتالی

Olympus

ژاپن

انواع میکروسکپ و استریومیکروسکپ و دوربین های دیجیتالی

GFL

آلمان

انواع آب مقطر گیری یک و دوبار تقطیر و فریزر و اولترا فریزر های آزمایشگاهی و انواع شیکر 

Binder

آلمان

انواع آون و آون خلا و اینکوباتور و انکوباتور یخچالدار و ژرمیناتور ( محفظه رشد گیاه ) و CO2 اینکوباتور 

Gerhardt

آلمان

تولید کننده انواع کلدال هضم  و تقطیر و استخراج کننده چربی (سوکسله) و هات پلیت  و فیبرخام  و شیکر و شیکر انکوباتور

Nabertherm

آلمان

بزرگترین تولید کننده انواع کوره دیجیتال و کوره خلاء در حجمهای مختلف در دنیا

Hettich

آمریکا

انواع سانتریوفوژ و اولتراسانتریوفوژ و میکرو سانتریوفوژ و سانتریوفوژ میکروهماتوکریت و انواع سانتریوفوژهای یخچالدار

Funke Gerber

آلمان

انواع آنالایزر شیر و تست آب افزوده شده به شیر (کرایواستار) و بوتیرومترو ولاکتو استار ( میکرو اسکن) سانتریفیوژشیر و تست ذرات سوخته و کلنی کانتروبورت شیر دیجیتال و ...

Julabo

آلمان

انواع حمام (بن ماری) معمولی و سرولوژی و سیرکوله و ویسکوزیته و یخچالدار

AND

ژاپن

انواع ترازو و ترازوی رطوبت سنجی تا دقت یکصد هزارم و دانسیتومتری

IKA

ژاپن

انواع هات پلیت و استایرر و هموژنایزر و آسیاب و روتاری اوپراتور وعصاره گیر خاک و شیکر ارلن و بالن و شیکر روتاتور و شیکر لوله و همزن مکانیکی و راکتور و ...

Hermle

آلمان

انواع میکروفیوژ سانتریفیوژ معمولی و یخچالدار تا 30000 دور در دقیقه

Memmert

آلمان

انواع آون و آون خلا و اینکوباتور و انکوباتور یخچالدارو شیکردار و ژرمیناتور(محفظه رشد گیاه) و CO2 اینکوباتور و انواع بنماری

Hanna

ایتالیا

انواع PH متر و EC  متر و کانداکتیویمتر و مولتی متر ...

Kruss

آلمان

انواع تانسیومتر فوق تخصصی  (کشش سطحی و بین سطحی مایعات)  انواع  رفراکتومتر و پلاریمتر

Biometra

آلمان

انواع الکتروفورزعمودی و افقی و ترموسایکلر PCR 

Velp