مقالات و توضیحات
آزمیران / ویسکوزیمترهای چینی

ویسکوزیمترهای چینی

ردیف

شرح

مدل

کشور سازنده

1

ویسکوزیمتر عقربه ای  (10-100,000Cp)

NDJ-1

چین

   2

ویسکوزیمتر عقربه ای(10-2,000,000Cp)

NDJ-4

چین

3

ویسکوزیمتر دیجتال(10-2,000,000Cp)  

NDJ-8S

چین

4

ویسکوزیمتر دیجتال(10-6,000,000Cp)

SNB-2

چین

5

ویسکوزیمتر دیجیتال (10-80,000,000Cp)

SNB-3

چین

6

 (5-600,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال

DV-I+Pro

چین

7

(5-6000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال

DV-II+Pro

چین

8

(2-80,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال

DV-III+Pro

چین