مقالات و توضیحات
آزمیران / دماسنج لیزری تستو

دماسنج لیزری تستو

دماسنج مادون قرمز  - testo 831 :

 

 • اندازه گیری غیر تماسی دما در صنایع غذاییدماسنج
 • محدوده اندازه گیری : 210...30- درجه
 • نسبت فاصله به قطر هدف: 30:1
 • دارای نشانگر لیزری دو نقطه ای.
 • امکان تنظیم ضریب تابش(adjustable emissivity)
 • دارای آلارم دیداری و شنیداری قابل تنظیم، جهت تعیین محدوده دما

دماسنج مادون قرمز  - testo 830-T1 :testo 830-t1

 

 • اندازه گیری سریع و آسان دما از فاصله دور
 • محدوده اندازه گیری : 400...30- درجه
 • نسبت فاصله به قطر هدف: 10:1
 • دارای نشانگر لیزری تک نقطه ای.
 • امکان تنظیم ضریب تابش(adjustable emissivity)
 • دارای آلارم دیداری و شنیداری قابل تنظیم، جهت تععین محدوده دما

 


دماسنج مادون قرمز  - testo 830-T2,T4 :testo 830-t2

 

 • اندازه گیری سریع و آسان دما از فاصله دور با قابلیت اتصال به ترموکوپل
 • محدوده اندازه گیری : 400...30- درجه
 • نسبت فاصله به قطر هدف: 12:1(830-T2) و 30:10 (830-T4)
 • دارای نشانگر لیزری دو نقطه ای.
 • امکان تنظیم ضریب تابش(adjustable emissivity)
 • دارای آلارم دیداری و شنیداری قابل تنظیم، جهت تععین محدوده دما

 

_


دماسنج مادون قرمز  - testo 845 :testo 845

 

 • دماسنج مادون قرمز با قابلیت انتخاب وضوح اپتیکی
 • محدوده اندازه گیری : 950...35- درجه
 • نسبت فاصله به قطر هدف: 75:1
 • دارای نشانگر لیزری چهار نقطه ای جهت اندازه گیری دقیق دما.
 • امکان اندازه گیری دمای اجسامی به قطر حداقل 1mm
 • دارای آلارم، امکان تنظیم ضریب تابش و اتصال به ترموکوپل
 • دارای قابلیت اندازه گیری دما و رطوبت محیط
 • دارای حافظه و قابل اتصال به کامپیوتر