مقالات و توضیحات
آزمیران / دیتالاگر تستو

دیتالاگر تستو

Mini Data Logger testo 174 :mini data logger

 

 • اندازه گیری و ذخیره سازی دمای محیط با فواصل زمانی- حداقل هر 1 دقیقه و حداکثر هر 4ساعت یکبار
 • محدوده اندازه گیری:70...30- درجه سانتیگراد
 • دارای 3900حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • مشاهده maxو min دمای ثبت شده و میزان طول عمر باطری بر روی صفحه نمایش
 • حفظ اطلاعات ذخیره شده در ترموگراف در صورت اتمام طول عمر باطری
 • کوچک، سبک (24گرم)، با درجه حفاظت IP65

 


testo 175-T1 :testo 175

 • اندازه گیری و ذخیره سازی دمای محیط با فواصل زمانی- حداقل هر 10ثانیه و حداکثر هر 24 ساعت یکبار
 • محدوده اندازه گیری:70...30- درجه سانتیگراد
 • دارای 7800حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • برقراری سیستم آلارم (چراغ LED) در صورت تجاوز از محدوده دمای تعیین شده
 • مشاهده maxو min دمای ثبت شده، تعداد دفعات تجاوز از محدوده دمای تعیین شده و میزان طول عمر باطری بر روی صفحه نمایش
 • امکان پرینت سریع مقادیر ثبت شده و یا گردآوری آنها

 


 

testo 175-T2 :testo 175-t2

 • امکان اتصال به یک پراب دمای اضافی جهت اندازه گیری و ذخیره سازی همزمان دمای جسم مورد نظر و دمای محیط
 • محدوده اندازه گیری:  سنسور داخلی: 70...35- درجه  و سنسور بیرونی: 120...40- درجه
 • قابلیت اتصال به انواع پراب های دما از نوع NTC و با طول کابل مختلف (حداکثر 6 متر)
 • دارای 16000 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • بعلاوه سایر قابلیت های testo 175-T1

 


 

testo 175-T3 :testo 175-t3

 • امکان اتصال همزمان به دو پراب دما
 • محدوده اندازه گیری: 1000...50- درجه
 • قابلیت اتصال به انواع پراب های دما از نوع ترموکوپلK و T
 • دارای 16000 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • مناسب جهت بررسی دمای ورودی و خروجی از یک سیستم در یک بازه زمانی
 • بعلاوه سایر قابلیت های testo 175-T1

 


 

testo 177-T4 :testo 177-t4

 

 • امکان اتصال همزمان به چهار پراب دما
 • محدوده اندازه گیری: 1000...200- درجه
 • قابلیت اتصال به انواع پراب های دما از نوع ترموکوپلK, J و T
 • دارای 48000 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • برنامه ریزی ثبت دما با فواصل زمانی حداقل هر2 ثانیه و حداکثر هر24 ساعت یکبار
 • بعلاوه سایر قابلیت های testo 175-T1

 


 

testo 175-H1 :testo 175-H1


 • اندازه گیری و ذخیره سازی دما و رطوبت محیط با فواصل زمانی حداقل هر10 ثانیه و حداکثر هر24 ساعت یکبار
 • دما: 50...10- درجه و رطوبت نسبی:%100...0
 • دارای 3700 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • برقراری سیستم آلارم (چراغ LED) در صورت تجاوز از محدوده دمای تعیین شده
 • حفظ اطلاعات ذخیره شده در ترموگراف در صورت اتمام طول عمر باطری
 • امکان پرینت سزیع مقادیر ثبت شده و یا گردآوری انها

 


testo 175-H2 :testo 175-h2

 

 • اندازه گیری، نمایش و ذخیره سازی دما و رطوبت محیط
 • دما: 70...20- درجه و رطوبت نسبی:%100...0T
 • دارای 16000 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • مشاهده Max و Min دمای ثبت شده، تعداد دفعات تجاوز از محدوده دمای تعیین شده و میزان طول عمر باطری بر روی صفحه نمایش
 • بعلاوه سایر قابلیت های testo 175-H1

 


 

testo 177-H1 :testo 177-h1

 

 • قابلیت اندازه گیری دما، رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم
 • قابلیت اتصال به انواع پراب های دما از نوع NTC و با طول کابل مختلف (حداکثر 6 متر)
 • دارای 48000 حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت برنامه ریزی، بازخوانی اطلاعات و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار ویژه
 • برنامه ریزی ثبت دما با فواصل زمانی حداقل هر 2 ثانیه یکبار و حداکثر هر24 ساعت یکبار
 • دارای سنسور رطوبت با زمان پاسخ سریع و با امکان کالیبره شدن در نقاط RH%11.3 , %75.3RH