مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات Finetech

محصولات Finetech

انواع آون :

oven

 

مدل
توضیحات
SDON-502 , 52Lit داخل استیل-Temp:Amb-250درجه سانتیگراد-دارای سیستم دیجیتال باقابلیت اجرا با تاخیر
فن دار-SFCN-502 52Lit
داخل استیل-Temp:Amb-250درجه سانتیگراد-دارای سیستم دیجیتال باقابلیت اجرا با تاخیر
91Lit , SDON-310 داخل استیل-Temp:Amb-250درجه سانتیگراد-دارای سیستم دیجیتال باقابلیت اجرا با تاخیر
فن دار SFCN-301 ,91Lit داخل استیل-Temp:Amb-250درجه سانتیگراد-دارای سیستم دیجیتال باقابلیت اجرا با تاخیر
خلا27Lit , SSVO-501 دیجیتال، چمبر مقاوم- Temp:Amb-200
خلا62Lit , SSVO-502 دیجیتال، چمبر مقاوم- Temp:Amb-200

 

انواع انکوباتور و شیکر انکوباتور:

 

INCUBATOR

مدل
توضیحات
SSI-701 , 52Lit
داخل استیل-Temp:Amb-60درجه سانتیگراد-دارای سیستم کنترل دیجیتال
SSI-202 , 91Lit
داخل استیل-Temp:Amb-60درجه سانتیگراد-دارای سیستم کنترل دیجیتال
SBOD-201 , 91Lit -یخچال دار
داخل استیل-Temp:Amb-60درجه سانتیگراد-دارای سیستم کنترل دیجیتال
SPGC-801S , 175Lit
T:0-60^C-دارای 10برنامه دیجیتال
SKIR-601 , 60Lit
T:Amb to 60^C - 20-350rpm-با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr
SKIR-601 ,60Lit
T:Amb to 60^C -20-350rpm- با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr

 

انواع کوره الکتریکی:

 

SEF-101

مدل
توضیحات
SEF-101 , 3Lit/Muffle
1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با تایمر999h
SEF-101P , 3Lit/Muffle 1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی
SEF201 , 4.5Lit/Muffle 1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با تایمر999h
SEF201P, 4.5Lit/Muffle 1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی
SEF202 , 12Lit/Muffle 1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با تایمر999h
SEF202P , 12Lit/Muffle 1200+درجه سانتیگراد با دقت3+و-درجه سانتیگراد سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی

 

انواع آب مقطرگیری:

WATER

 

مدل
توضیحات
SAWR-2001 , 4Lit/h
یک بار تقطیر-به همراه مخزن و بویلر استیل-دارای پیش فیلتر برای آب ورودی، به همراه پمپ تنظیم فشار آب ورودی
SAWS-1004 , 8Lit/h-فول اتوماتیک یک بار تقطیر، با مخزن ذخره 32لیتر-به همراه مخزن و بویلر استیل-دارای پیش فیلتر برای آب ورودی، به همراه پمپ تنظیم فشار آب ورودی
SAWS-1008 , 8Lit/h-فول اتوماتیک
یک بار تقطیر، با مخزن ذخره 32لیتر-به همراه مخزن و بویلر استیل-دارای پیش فیلتر برای آب ورودی، به همراه پمپ تنظیم فشار آب ورودی
SAWS-1004D , 4Lit/h-فول اتوماتیک دو بار تقطیر، با مخزن ذخره 32لیتر-به همراه مخزن و بویلر استیل-دارای پیش فیلتر برای آب ورودی، به همراه پمپ تنظیم فشار آب ورودی