مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع گیج سیلندر

لیست انواع گیج سیلندر

لیست انواع گیج سیلندر سر سرامیک، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در بسته بندی های سبز رنگ با دقت 0.01mm:

gage 2322

 

 

مشخصات
کد کالا
گیج سیلندر 10 - 6
2322-10
گیج سیلندر 18 - 10 2322-18
گیج سیلندر 35 - 18
2322-35
گیج سیلندر 50 - 35
2322-50
گیج سیلندر 100 - 50 2322-100
گیج سیلندر 160 - 50 2322-160
گیج سیلندر 250 - 160 2322-250
گیج سیلندر 450 - 250 2322-450