مقالات و توضیحات
آزمیران / جعبه و وزنه های کلاس E

جعبه و وزنه های کلاس E

وزنه و جعبه وزنه های کلاس E :e

(استیل ضدزنگ)


 

وزنه:

تلورانس وزن
E2 E1
0.006 0.003 mg 1
0.006 0.003 2 mg
0.006 0.003 5 mg
0.008 0.003 10 mg
0.010 0.003 20 mg
0.012 0.004 50 mg
0.016 0.005 100 mg
0.020 0.006 200 mg
0.025 0.008 500 mg
0.030 0.010 1 g
0.040 0.012 2 g
0.050 0.016 5 g
0.060 0.020 10 g
0.080 0.025 20 g
0.10 0.030 50 g
0.16 0.05 100 g
0.30 0.10 200 g
0.75 0.25 500 g
1.6 0.5 1 kg
3.0 1.0 2 kg
7.5 2.5 5 kg
16 5 10 kg
30 10 20 kg
75 25 50 kg
جعبه وزنه: