مقالات و توضیحات
آزمیران / نیروسنج لوترون

نیروسنج لوترون

1. نیرو سنج:


مدل : FG – 5020

قابلیت اندازه گیری در دو وضعیت فشار و کشش

قابلیت اندازه گیری: 0 ~ 20 kg

دقت اندازه گیری بالا

واحدهای اندازه گیری : kg / LB / Newton

قابل اتصال به PC توسط کابل و نرم افزار مربوطه

نگه دارنده ماکزیمم

همراه با کیف حمل2. پایه نیرو سنج :

مدل : FS - 1001

جهت نصب نیرو سنج های FG – 5020, FG- 5005

FG, 5000, FG- 20K

قابل نصب روی میز کار

ابعاد : 650×250×230mm