مقالات و توضیحات
آزمیران / روش تهيه سيکلوهگزن

روش تهيه سيکلوهگزن

يکي از روشهاي تهيه ترکيبات سير شده آبگيري از الکلها در مجاورت يک اسيد معدني مثل اسيد سولفوريک است. مکانيسم اين واکنش در سه مرحله صورت ميگيرد.

1- انتقال يک پروتون از اسيد به الکل و تشکيل الکل پروتونه

2- جدا شدن يک مولکول آب و بوجود آمدن يون کربونيوم

3- خروج يک پروتون از يون کربونيوم و تشکيل آلکن

◄   روش کار:
50 گرم سيکلوهگزانول را در يک بالن 250 ميلي ليتري دو دهانه که مجهز به يک مبرد برگشتي و يک ترمومتر است ريخته و 3 ميلي ليتر اسيد سولفوريک غليظ را کم کم و در حال به هم زدن به آن اضافه کنيد. آنگاه چند عدد سنگ جوش ريخته و بالن را به مدت نيم ساعت رفلاکس کنيد و بگذاريد تا محلول خنک شود. (دقت کنيد در مدت عمل رفلاکس دما نبايد بيش از 90 درجه بشود.)

 

 

حال محصول را در يک قيف جدا کننده ريخته و به آن 12 ميلي ليتر محلول اشباع نمک طعام و 10 ميلي ليتر محلول کربنات سديم 10 درصد اضافه ميکنيم. (براي خنثي سازي اسيد اضافي). محتوي قيف جدا کننده را به شدت به هم بزنيد و بعد فاز آبي را دور بريزيد و به فاز آلي آب مقطر افزوده خوب به هم بزنيد و پس از جدا شدن دو فاز، فاز آبي را دور بريزيد و فاز آلي را به يک بشر خشک منتقل کرده و به آن 2 الي 4 گرم کلريد کلسيم اضافه کنيد تا آب اضافي محلول آلي را جذب کند. بعد از حدود 20 دقيقه آنرا صاف کنيد.

حال محلول را تقطير ساده کنيد و جسمي که در دماي حدود 80 الي 85 جدا ميشود سيکلو هگزن ميباشد.

عنوان: روش تهيه سيکلوهگزن

نويسنده: غريبه                    ايميل: A 4800.blogfa@gmail.com

منبع اطلاعاتي: www.4800.blogfa.com