مقالات و توضیحات
آزمیران / سنتز اسپرين

سنتز اسپرين

آسپرين نام تجاري اسيد استيل ساليسيليک است که به صورت قرص هاي سفيد يا بلور هاي سوزني شکل يا به صورت پودرهاي بلورين موجود مي باشد، آسپرين يک مسکن موقتي و آني خوبي است که تداوم افزايش توليد و فروش آن در طول 20 سال گذشته قابل توجه بوده است و بخاطر فوايدش از ساير مسکن ها به طور چشم گيري پيشي گرفته است.

 

◄   خصوصيات:

1) آسپرين نام تجاري اسيد استيل ساليسيليک است.

2) وزن مولکولي آن 180 مي باشد.

3) نقطه ذوب آن ما بين 135 تا 137 درجه سلسيوس مي باشد.

4) نقطه جوش آن 140 درجه سلسيوس است که در اين درجه حرارت تجزيه مي گردد.

5) آسپرين داراي بلورهاي سوزني شکل است.

6) آسپرين در آب به مقدار کم و در الکل به مقدار زياد محلول مي باشد.

 

◄   کاربرد و مصارف:

1) آسپرين در داروهاي برطرف کننده سردرد (مسکن ها) استفاده مي شود.

2) اسپرين در داروهايي که فقط با مجوز پزشک فروخته مي شوند استفاده مي شود.

3) آسپرين در توليد قرص هاي APC مصرف مي شود.

 

آسپرين از ترکيب اسيد ساليسيليک و انيدريد استيک در حضور مقدار کمي سولفوريک اسيد غليظ توليد مي شود.

 

◄   روش تهيه:

يک گرم اسيد سالسيليک را داخل ارلن خشک ريخته و 1.5 ميلي ليتر انيدريد استيک و 1 الي 2 قطره اسيد سولفوريک غليظ به ان اضافه کنيد و با چرخش ارلن سعي کنيد کليه مواد با هم مخلوط شوند.

ارلن را به مدت 15 دقيقه در حمام اب در دماي 60 درجه سانتيگراد نگه داريد و در اين مدت محتويات ارلن رابا چرخش هم بزنيد.

پس از اين مدت 15 ميلي ليتر اب سرد به ارلن اضافه کنيد که اسپرين به صورت بلورهاي جامد ظاهر ميگردد. ان را با قيف بوخنر صاف کنيد.

براي خالص سازي اسپرين مقدار بدست امده را در 3 ميلي ليتر اتانول و 7 ميلي ليتر اب در گرما حل کنيد و کريستاليزه نماييد.

مکانيسم :


عنوان: سنتز اسپرين

نويسنده: غريبه                    ايميل: A 4800.blogfa@gmail.com

منبع اطلاعاتي: www.4800.blogfa.com