مقالات و توضیحات
آزمیران / Comparator System 2000

Comparator System 2000

     Comparator System 2000

 
 
 
اين رنگ سنج چشمي داراي بيش از 400 ديسك تست مختلف ، با قابليت تصحيح نمونه هاي رنگي و كدر ، تضمين تثبيت رنگ استانداردهاي رنگي شيشه اي ، منشور يكپارچه استفاده شده مي باشد.

كاربرد آن در فرايندهاي تصفيه آب ( مثل آب آشاميدني ) ، آب استخر ، مراكز تحقيقاتي ، دانشگاهها ، آزمايشگاهها . كاربردهاي خاص مي باشد.

 

مزاياي آن عبارتند از:

  • دقت و تكرارپذيري نتايج
  • پرتابل و كوچك 
  • مقاومت شيميايي و مقاومت بالا در برابرخراشيدگي استانداردهاي رنگي شيشه اي 
  • استفاده از سل هاي شيشه اي نوري و پلاستيكي دقيق 
  • داراي پايه نسلرزاير 
  • قابليت سفارش منبع نوري جهت فراهم كردن شرايط نوري بهتر با صحت نتايج بالاتر