مقالات و توضیحات
آزمیران / مجموعه آموزشی زمین شناسی

مجموعه آموزشی زمین شناسی

مجموعه آموزشی  زمین شناسی

 

 

الف: کیت آموزشی زمین شناسی

این کیت شامل 6 جعبه می باشدکه عبارتند از:

1- مجموعه آموزش سنگ‌شناسی

1-1- مجموعه سنگ های آذرین

این مجموعه باید بر طبق نوع سنگ آذرین (بیرونی، درونی و آذرآواری) و همچنین بر اساس بافت و رعایت نمودار باون تهیه شود و سنگ های آن بر طبق استاندارد در سلولهای مجزا قرار داده شوند. سنگ های این مجموعه شامل موارد زیر می باشند:

1- گرانیت 2- دیوریت3- گابرو 4- ریولیت 5- آندزیت 6- بازالت 7- پرلیت 8- ابسیدین 9- پومیس 10- اسکوری11- کنگلومرای آتشفشانی12- توف سبز

 

1-2- مجموعه سنگ های دگرگونی

این مجموعه به منظور آشنا نمودن دانش‌آموزان با مراحل دگرگونی و سنگ های تشکیل شده از دگرگونی در دما و فشار مختلف می‌باشدکه در این مجموعه سنگ های 1- شیل و رسوبات دانه‌ریز (سنگ مادر) 2- اسلیت 3- شیست 4- گرانیت (سنگ مادر) 5- گنایس 6- سنگ آهک (سنگ مادر) 7- مرمر 8- ماسه سنگ کوارتزی (سنگ مادر) 9- کوارتزیت 10- شیل و شیست (سنگ مادر) و 11- هورنفلس آورده شده است که منظور از سنگ مادر سنگ هایی هستند که اولیه بوده و در طی دگرگونی به سنگ دگرگونی روبرو تبدیل  می گردند.

 

1-3- مجموعه سنگ‌های رسوبی

این مجموعه باید بر طبق نوع سنگ رسوبی اعم از کربناته، آواری، تبخیری و سوختی تهیه شود این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

1- شن 2- ماسه 3-سیلت 4-رس (به منظور نشان دادن مبنای طبقه‌بندی سنگ ها) 5- کنگلومرا6 برش 7- ماسه سنگ کوارتزی8- ماسه سنگ آرکوزی 9- شیل10- لای سنگ (سیلتستون) 11- سنگ آهک 12- سنگ آهک اسکلتی13- دولومیت14- سنگ نمک15 - سنگ گچ16-  تراورتن 17- تورب 18- شیل نفتی 19- زغال سنگ


2- مجموعه آموزش کانی‌شناسی

2-1-مجموعه شناسایی کانی‌ها

با توجه به اینکه هر کانی دارای مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاصی از جمله جلا، رخ، رنگ نمونه‌دستی، رنگ خاکه و سختی خاصی است باید در این مجموعه تعدادی کانی بر اساس ویژگی‌های مذکور به منظور آشنایی بهتر دانش‌آموزان گردآوری نموداین مجموعه شامل کانی‌های زیر می‌باشد:

1- گالن (جلای فلزی) 2- تالک 3- کوارتز (جلای شیشه‌ای) 4- ژیپس(جلای ابریشمی) 5- میکا6- باریت 7- هالیت8- کلسیت(رخ)9- آزوریت 10- گرافیت 11- اورپیمان 12- مالاکیت13- پیریت 14- لیمونیت15- مگنتیت16- هماتیت17- ژیپس (سختی) 18- فلوریت19-ارتوز  20- کوارتز (سختی) 21- کلسیت (جوشش با اسید رقیق) 22- دولومیت 23- گالن (وزن مخصوص) 24- کائولن

     

 

2-2- طبقه‌بندی کانی ها

باتوجه به اینکه کانی های مختلف دارای منشاء های متفاوتی اند باید سعی نمود کانی‌های مختلف را براساس منشاء دگرگونی، رسوبی، آذرین و سیلیکاته و غیر سیلیکاته بودن طبقه‌بندی نمود،این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

1-کوارتز2-مسکویت 3-بیوتیت 4-ارتوز 5-تورمالین 6-آپاتیت 7- باریت 8- پیریت 9- گوگرد 10- مگنتیت 11- کائولن 12- کلسیت 13- دولومیت 14- هالیت 15- ژیپس 16- گارنت 17- گرافیت 18-آندالوزیت 19- تالک 20- سرپانتین

3-مجموعه آموزش فسیل

3-1- مجموعه شناسایی فسیل

جهت آشنایی بهتر دانش‌آموزان از فسیل‌های شاخص دوره‌های مختلف زمین‌شناسی و به منظورافزایش علاقه ی آن هادر جمع‌آوری فسیل ،در این مجموعه تعدادی مولاژ فسیل شاخص به همراه یک عدد فسیل گیاهی طبقه بندی گردیده که علاوه بر بار علمی و زیبایی خاص می‌تواند مشوق و راهنمای خوبی برای دانش آموزان باشند، فسیل های این مجموعه عبارتند از:

1-آمونیت  2- پکتن 3- پرشین اسپیریفر 4- گاستروپود  5- فسیل گیاهی 6- فیلیپسیا

 

  

 

قیمت این مجموعه بصورت کامل 1350000 ریال

 

ب: کیت آموزشی گسل

این مجموعه باید به گونه ای باشد که بتوان با کمک آن انواع گسل (گسل نرمال، گسل معکوس و گسل امتداد لغز )را به دانش آموزان آموزش داد. لازم است جنس گسل از چوب باشد و طبقات زمین به صورت رنگی بر روی آن چاپ شده و روکش آن ضد آب و ضد خراش باشد.

 

   

1-گسل نرمال

2-گسل معکوس

 

قیمت این مجموعه بصورت کامل 270000 ریال

 

 

 

ج: نقشه

این مجموعه شامل نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی است.

1-        نقشه های زمین شناسی: با مقیاس 1:100000 و با مشخص کردن محل زدن پروفیل مناطق منطبق با نقشه توپوگرافی 1:100000 همان منطقه (این نقشه ها به گونه ای می باشد که ابتدا نقشه زمین شناسی منطقه ا ی خاص را مشخص نموده سپس نیمرخ  توپوگرافی آن را ترسیم می نماید.

2-        نقشه های توپوگرافی: با مقیاس 1:100000 وبا مشخص کردن محل زدن پروفیل مناطق منطبق با نقشه زمین شناسی 1:100000 همان منطقه(این نقشه ها به گونه ای می باشد که ابتدا نیمرخ توپوگرافی منطقه ا ی خاص را مشخص نموده سپس نقشه ی زمین شناسی آن را ترسیم می نماید.

 

    

د: پوسترهای آموزشی

 

1-      پوسترهای آموزشی ناهمواری های پوسته زمین: این پوستر در ابعاد 70در 100 سانتی متر ، آویزدار و لامینت پشت براق و رومات تهیه می شود، در این پوستر کلیه ی ناهمواری های پوسته زمین به صورت تصویری به دانش آموزان آموزش داده می شود.

2-      پوستر آموزش مفاهیم آتشفشان: در این پوستر کلیه ی بخش های سازنده ی یک آتشفشان مشخص می شود، این پوستر در ابعاد 70در 100 سانتی متر ، آویزدار و لامینت پشت براق و رومات تهیه می شود.

3-      پوستر آموزشی پراکندگی زمین لرزه در جهان: در این پوستر کلیه نقاط لرزه خیز جهان که برروی خط زلزله قرار دارند مشخص می گردد، این پوستر در ابعاد 70در 100 سانتی متر ، آویزدار و لامینت پشت براق و رومات تهیه می شود.