مقالات و توضیحات
آزمیران / دانلود کتاب روش های خالص

دانلود کتاب روش های خالص


همواره خالص سازی مواد آزایشگاهی یکی از دغدغه های بزرگ شیمیدانان بوده است. مواد شیمیایی در آزمایشگاه به مرور زمان در اثر مجاورت با عوامل محیطی ناخالص می شوند. وی به خاطر ناخالص بودن آنها نمی توان آنها را دور ریخت و همواره روش هایی برای دوباره خالص کردن آنها وجود دارد. کتاب الکترونیک (ایبوک) "روش های خالص سازی مواد شیمیایی آزمایشگاهی" ، Purification of Laboratory Chemicals کتابی بسیار مفید برای دانشجویان تمامی گرایش های رشته شیمی و دوستداران و علاقه مندان به شیمی می باشد. این کتاب همچنین برای استفاده محققین شیمی در صنایع شیمیایی و هر جاکه مواد آزمایشگاهی مورد استفاده است نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دانلود آن را به تمامی دوستان تحصیلات تکمیلی، محققین و دوستداران شیمی اکیدا توصیه می نماییم. برای مشاهده بخشی از فهرست مطالب این کتاب و  دانلود رایگان آن با لینک مستقیم ادامه مطلب را مطالعه نمایید.فهرست برخی مطالب موجود در این کتاب:

لینک دانلود کتاب روش های خالص سازی مواد شیمیایی آزمایشگاهی در انتهای این صفحه


GENERAL PROCEDURES FOR THE PURIFICATION OF SOME CLASSES OF ORGANIC COMPOUNDS

ACETALS 70

ACIDS 70

Carboxylic acids 70

Sulfonic acids 70

Sulfinic acids 70

ACID CHLORIDES 71

ALCOHOLS 71

Monohydric alcohols 71

Polyhydric alcohols 71

ALDEHYDES 71

AMIDES 71

AMINES 72

AMINO ACIDS 72

ANHYDRIDES 72

CAROTENOIDS 72

ESTERS 73

ETHERS 73

HALIDES 74

HYDROCARBONS 74

IMIDES 75

IM1NO COMPOUNDS 75

KETONES 75

MACROMOLECULES 75

NITRILES

NITROCOMPOUNDS 76

NUCLEIC ACIDS 76

PHENOLS 76

POLYPEPTIDES AND PROTEINS 76

QUINONES 76

SALTS 76

With metal ions 76

With organic cations 77

With sodium alkane sulfonates 77

SULFUR COMPOUNDS 77

Disulfides 77

Sulfones 77

Sulfoxides 77

Thioethers (sulfides) 77

Thiols 77

Thiolsulfonates (disulfoxides) 77

BIBLIOGRAPHY 78


CHAPTER 4

PURIFICATION OF ORGANIC CHEMICALS


INTRODUCTION 88

ALIPHATIC COMPOUNDS 89

ALICYCLIC COMPOUNDS 194

AROMATIC COMPOUNDS 223

HETEROCYCLIC COMPOUNDS 353


CHAPTER 5

PURIFICATION OF INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMICALS

(Including Organic compounds of B, Bi, P, Se, Si, and ammonium and

metal salts of organic acids)

INTRODUCTION 445

INORGANIC COMPOUNDS 446

METAL-ORGANIC COMPOUNDS 505


CHAPTER 6

PURIFICATION OF BIOCHEMICALS AND RELATED PRODUCTS

INTRODUCTION 577

AMINO ACIDS and PEPTIDES 583

PROTEINS, ENZYMES, DNA and RNA 607

CAROTENOIDS 625

CARBOHYDRATES 631

STEROIDS 650

MISCELLANEOUS COMPOUNDS (including biologically useful reagents.

Low-molecular-weight bioactive substances, antibiotics, coenzymes, vitamins,

lipids, phospholipids, nucleosides, nucleotides and polynucleotides) 662
حجم کتاب: 16MB

برای دانلود رایگان کتاب مورد نظر اینجا کلیک کنید