مقالات و توضیحات
آزمیران / کول باکس

کول باکس

کول باکس(ظرف حمل)
کول باکس یک ظرف قابل حمل خنک میباشد که با قرار دادن آیس پک شما میتوانید تا 24 ساعت محیط داخلی کول باکس را خنک نگهداری کنید 


ردیف

نام کالا

اندازه (لیتر)

1

کول باکس آمریکا

5

2

کول باکس آمریکا

8

3

کول باکس آمریکا

12

4

کول باکس آمریکا

16

5

کول باکس آمریکا

30

6

ک.ل باکس آمریکا دسته دار

30

7

کیف حمل نمونه

2

8

کریمپر اندازه کوچک و متوسط  کره

---------------