مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات جدید

محصولات جدید

نماینده رسمی شرکت
MASELLI Italy
تولید کننده برترین تجهیزات اندازه گیری پروسس تولید و آزمایشگاهی
صنایع : آشامیدنی : آبمیوه : نوشابه های گازدار : ماءالشعیر : دلستر :
کارخانه شکر : پتروشیمی : رنگ و چسب سازی : روغن : اسید
تولیدات :
رفراکتومترهای آنلاین و اینلاین online & inline
رفراکتومترهای آزمایشگاهی و صنعتی ( بریکس متر BRIX Analizer )
آنالیزور گاز CO2 آشامیدنی گازدار برخط Online و آزمایشگاهی
آنالیزور های محصولات رژیمی ( اندازه گیری بریکس آسپارتام )
آنالیزور رنگ جهت رب گوجه : کاروتن، لیکوپن و کلروفیل
سونیک آنالیزور جهت سنجش الکل
کدورت سنج
اکسیژن سنج
خلوص سنج گاز CO2
اندازه گیری میزان اکسیژن محلول در مایعات
سنجش میزان و ثبات کف (فوم) ماءالشعیر
پمپ های سانتریفوژ استیل جهت صنایع مختلف
شیرآلات کنترل پروسس تمام استیل
شیرآلات سانیتاری ( ایزوله ) و اسپتیک صنایع غذایی
انواع شیرهای پروانه ای دستی و اتوماتیک تمام استیل
انواع شیرهای اسپتیک با دمای کار تا 160 درجه سانتیگراد
انواع شیرهای چند راهه جهت مصارف خاص
شیرهای بدون نشتی
کنترل سطح مخازن و مایعات
کنترل فلو ( فلومتر ) مایعات مختلف
اندازه گیری و کنترل خطوط تولید
سنجش واحد پاستوریزه و تونلهای پاستوریزه PU tester
سنجش دمای داخل تونل پاستوریزاتور

سیستم کنترل کیفیت نوشابه گازدار
رفراکتومتر آزمایشگاهی
رفراکتومتر رومیزی
رفراکتومتر دیجیتال
رفراکتومتر دستی
رفراکتومتر صنعتی آنلاین
بریکس سنج آزمایشگاهی
بریکس سنج صنعتی آنلاین
سنجش گاز CO2 آزمایشگاهی
سنجش گاز CO2 صنعتی آنلاین
سنجش گاز Co2 محلول در نوشابه
سنجش گاز محلول در ماءالشعیر
سنجش الکل صنعتی آنلاین
سنجش اکسیژن محلول آنلاین
سنجش واحد PU تونل پاستوریزه
کالر متر رنگ محصولات غذایی
کاروتن
لیکوپن
کلروفیل
کدورت سنج
سنجش خلوص گاز CO2
آنالیز ماءالشعیر
آنالیز میزان کف ماءالشعیر
درینک آنالیزر
Drink Analyzer
INLINE CO2 ANALYZER
INLINE O2 ANALYZER
INLINE REFRACTOMETER
INLINE BRIX ANALIZER
AUTOMATIC PET ,CAN ANALYZER
LAB REFRACTOMETER
LAB CO2 & TEMPRETURE ANALYZER
LAB COLORIMETER & SPECTROPHOTOMETER
CAROTENE
LYCOPENE
CHLOROPHYLL
رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر – رفراکتومتر
Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer -
Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester -
Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester -
O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester -
O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester -
رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر - رفراکتومتر – رفراکتومتر
Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer - Refractometer -
Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester -
Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester - Co2 purity tester -
O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester -

O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester - O2 tester


سیاوش آریا
9351321895
09121321895