مقالات و توضیحات
آزمیران / ترمومتر و هیدرومترهاASTM

ترمومتر و هیدرومترهاASTM

واردات
ـ لوازم آزمایشگاهی تخصصی: شامل انواع ترمومتر و هیدرومترهای شیشه ای بر اساس استانداردهای ASTM, DIN, BS, IP و همچنین بر اساس مدل های رایج به ترتیب ترمومتر ها برای اندازه گیری دماجهت مایعات و محلولها و هیدرومتر ها برای اندازه گیری چگالی یادانسیته یا جرم مخصوص D/ چگالی یا دانسیته نسبی ( مخصوص ) S.G/ درصد وزنیmass% / در صد حجمیV% / غلظت وزنی C جهت روغن ها( صنعتی و خوراکی ) ، فراورده های لبنی ( شیر ، خامه ، ماست) ، نوشیدنی های تخمیری ، آبها ( آب بویلر و آب دریا) ، محلول های شیمیایی نظیر آمونیاک ، هیدروکسید سدیم ، اسید سولفوریک ، اسید نیتریک و اسید استیک ، ضد یخ رادیاتور و اسید باتری اتومبیل ، الکل موجود در محلول های الکلی ، قند موجود در انواع محلول های قندی( ساخاریمتر ) نظیر نوشیدنی ها ، محلول های خاک و اوره در پزشکی بر حسب مقیاس های مختلف گرم بر سانتیمتر مکعب ، API ، بومه ، بریکس ، بالینگ Balling ، درصد ، Plato و Twaddle ، رفراکتومتر های جشمی ( دستی و رومیزی ) ، هیدرومترهایادانسیمتر های دیجیتالی برای تست دانسیته اسید باتری اتومبیل و روغن های مختلف ، ترمومترهای دیجیتالی غیر تماسی ( مادون قرمز ) و تماسی با پراب از نوع ترمو کوپلی یا نوع PT100 ، دستگاههای ویسکومتر ، کالرمتر( رنگ سنج ) ، دستگاههای تقطیر در فشار اتمسفر ، تست نقطه اشتعال ، نقطه ریزش ، نقطه قطره شدن ، نقطه آنیلین ، نقطه نرمی(رینگ وبال ) ، میزان نفوذ (Penetration) ، مقاومت در برابر اکسیداسیون ، تست باقیمانده کربن ، مقدارسولفور ، مقدار خاکستر ، مقدار روغن جداشده ( از گریس ) ، خواص کف کنندگی ، خوردگی نوار مسی ، پایداری در برابر نور ، عدد اسیدی و عددبازی کل ، تانژانت دلتا ، ضربه ، حلالیت ، سایش ، ضخامت ، سختی ، انواع کابینت نور (با نور ماورای بنفش ، نور روز و… ) تیوبهای ویسکومتر و حمام ویسکوزیته ، هیدروژن ژنراتور ، حمام التراسونیک پاک کننده ویسکومتر ، حمام تست دانسیته به کمک هیدرومتر ، قطعات یدکی دستگاهها ، پمپهای نمونه برداری و اندازه گیری گازها وبخارات آلاینده در هوا و دتکتور تیوبهای( دراگر تیوبهای ) مربوطه از کمپانیهای معتبر از جمله LUDWIG آلمان و غیره.
ـ لوازم آزمایشگاهی عمومی: شامل انواع ترازو ، آون ، اینکوباتور ، هاون سنگ عقیق (دستی و الکتریکی) ، آب مقطر گیر ، منتل ( شوف بالن ) و … از کمپانی Witeg آلمان ، VWR انگلستان و غیره.
ـ مواد استاندارد: شامل روغن ها و محلولهای استاندارد (جهت کالیبراسیون دستگاههای ویسکوزیته ، نقطه اشتعال ، نقطه ریزش ، اتمیک ابزربشن با پایه روغنی و آبی ، اسپکتروسکوپی ICP ، هدایت سنج ، PH متر ، ضریب شکست و غیره ) ، کیت تشخیص میزان مجاز و غیر مجاز غلظت اسید موجود در روغنهای سرد سازی (روغنهای کمپروسور) Universal acid test kit از کمپانی PSL انگلستان و غیره.
- مواد شیمیایی آزمایشگاهی: شامل مواد تحقیقاتی ، محیط کشت ، کپسولهای بوبر اتوکلاو Deodoriser و ... از کمپانیهای MERCK آلمان و گروه SIGMA-ALDRICH آمریکا و غیره.
ـ گریسهای صنعتی و آزمایشگاهی: شامل گریسهای با پایه های شیمیایی و منطبق بر استانداردهای مختلف و به فرم گریسهای تیوپی ، گریسهای سیگاری با قطرهای متنوع A, B, C, … و گریسهای بشکه ای از کمپانیهای BAYER آلمان ، NORDSTROM آمریکا ، AUDCO انگلستان و غیره..

ضمنا\"هیدرومتر ها و ترمومتر های وارد شده ازآلمان به شرح زیر می باشد .
ردیف شرح کالا دامنه اندازه گیری درجه بندی طول

لیست هیدرومترها و ترمومترهای موجود ( ساخت آلمان) 1

ردیف شرح کالا دامنه اندازه گیری درجه بندی طول
1 هیدرومتر BS718L50 0.600-0.650 0.0005g/cm3 335mm
2 هیدرو متر ASTM E100/ 82H62/BS718L50 0.650 - 0.700 0.0005 g/cm3 335mm
3 هیدرو متر ASTM E100/ 83H62/BS718L50 0.700 - 0.750 0.0005 g/cm3 335mm
4 هیدرو متر ASTM E100/ 84H62/BS718L50 0.750 - 0.800 0.0005 g/cm3 335mm
5 هیدرومتر BS 718M50 0.750 - 0.800 0.001 g/cm3 270mm
6 هیدرو متر ASTM E100/ 85H62/BS718L50 0.800 - 0.850 0.0005 g/cm3 335mm
7 هیدرومتر ASTM E100/ 86H62/BS718L50 0.850 - 0.900 0.0005 g/cm3 335mm
8 هیدرومتر ASTM E100/ 106H62 0.850 - 0.900 0.001 g/cm3 260mm
8 هیدرو متر ASTM E100/ 87H62/BS718L50 0.900 - 0.950 0.0005 g/cm3 335mm
9 هیدرو متر ASTM E100/ 88H62/BS718L50 0.950 – 1.000 0.0005 g/cm3 335mm
10 هیدرومتر BS 718 L50 0.950 - 1.000 0.0005 g/cm3 335mm
11 هیدرو متر ASTM E100/ 89H62/BS718L50 1.000 – 1.050 0.0005 g/cm3 335mm
12 هیدرو متر ASTM E100/ 90H62/BS718L50 1.050 - 1.100 0.0005 g/cm3 335mm
13 هیدرومتر ASTM E100 / 113H62/BS718L50 1.100-1.150 0.0005 g/cm3 335mm
14 هیدرومتر ASTM E100 / 114H62/BS718L50 1.150-1.200 0.0005 g/cm3 335mm
15 هیدرومتر ASTM E100 / 115H62/BS718L50 1.200-1.250 0.0005 g/cm3 335mm
16 هیدرومتر ASTM E100/ 116H62/BS718L50 1.250-1.300 0.0005 g/cm3 335mm
17 هیدرو متر ASTM152H62 (هیدرومتر خاک) -5 + 60 g/l 1 g/l 280mm
18 هیدرو متر ASTM151H62 (هیدرومتر خاک) 0.995-1.060g/cm3 0/001 g/cm3 280mm
19 هیدرو متر ASTM E100/3H 19-31API 0.1API 330mm
20 هیدرو متر ASTM E100/4H 29-41API 0.1API 330mm
21 هیدرو متر ASTM E100/5H 39-51API 0.1API 330mm
22 هیدرو متر ASTM E100/6H 49-61API 0.1API 330mm
23 هیدرو متر ASTM E100/7H 59-71API 0.1API 330mm
24 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 300 واحدی 0.700 – 1.000 0.005 g/cm3 265mm
25 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 500 واحدی 1.000 – 1.500 0.005 g/cm3 300mm
26 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 500 واحدی 1.500 – 2.000 0.005 g/cm3 300mm
27 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.000-1.200 0.002 g/cm3 300mm
28 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.200-1.400 0.002 g/cm3 300mm
29 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.400-1.600 0.002 g/cm3 300mm
30 هیدرومتر بومه (با دو دامنه مختلف ) 1.000 – 2.000
0-70Be 0.01 g/cm3
1Be 300mm
31 هیدرومتر بومه (با دو دامنه مختلف و دقت بالا ) 1.000 – 1.450
0-45Be 0.005 g/cm3
0.5Be 330mm
32 هیدرومتر بومه (با یک دامنه و دقت بالا ) 0-20Be 0.1Be 330mm
33 هیدرومتر بریکس( بدون ترمومتر ) 30 - 60 Brix 1 Brix 200mm
34 هیدرومتر بریکس ( ترمومتر دار ) 0-30 Brix 1 Brix 300mm
35 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.120- 1.180g/cm3 0.001g/cm3 160mm
36 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.480- 1.540 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
37 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.540- 1.600 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
38 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.600- 1.660 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
39 هیدرومتر با دو دامنه مختلف مخصوص اسید کلرید ریک 0-39%
1.000-1.200g/cm3 0.5%
0.002g/cm3 280mm
40 هیدرومتر با دو دامنه مختلف مخصوص اسید سولفوریک 45-100%
1.35-1.85g/cm3 0.5%
0.05g/cm3 270mm
41 هیدرومتر تست اسید باتری 1.10-1.30g/cm3 0.01g/cm3 265mm
+Tube
14cm

42 الکل سنج دقت بالا 80-100% 0.2% 330mm
43 ترمومتر ASTM 1F 0+302F 2F 317mm
44 ترمومتر ASTM 2F +20+580F 2F 385mm
45 ترمومتر ASTM 3F +20+760F 2F 410mm
46 ترمومتر ASTM 5C -38+50C 1C 225mm
47 ترمومتر ASTM 5F - 36+120F 2F 225mm
48 ترمومتر ASTM 6C - 80 + 20˚C 1˚C 225mm
49 ترمومتر ASTM 7C - 2 + 300˚C 1˚C 380mm
50 ترمومتر ASTM 7F - 30+580F 2F 380mm
51 ترمومتر ASTM 8C - 2 + 400˚C 1˚C 380mm
52 ترمومتر ASTM 8F +30+760F 2F 380mm
53 ترمومتر ASTM 9C - 5 + 110˚C 0.5˚C 285mm
54 ترمومتر ASTM 9F +20+230F 1F 285mm
55 ترمومتر ASTM 10F +200+700F 5F 380mm
56 ترمومتر ASTM 11C - 6 + 400˚C 2˚C 305mm
57 ترمومتر ASTM 12C - 20+102C 0.2C 415mm
58 ترمومتر ASTM 12F - 5 + 215˚F 0.5˚F 415mm
59 ترمومتر ASTM 13C +155+170C 0.5C 150mm
60 ترمومتر ASTM 14C +38+82C 0.1C 370mm
61 ترمومتر ASTM 15F +30+180F 0.5F 390mm
62 ترمومتر ASTM 16F +85+392F 1F 390mm

63 ترمومتر ASTM 17C +19+27C 0.1C 270mm
64 ترمومتر ASTM 18F +94+108F 0.2F 270mm
65 ترمومتر ASTM 21C +79+87C 0.1C 270mm
66 ترمومتر ASTM 22C +95+103C 0.1C 270mm
67 ترمومتر ASTM 23C +18+28C 0.2C 207mm
68 ترمومتر ASTM 24C +39+54C 0.2C 232mm
69 ترمومتر ASTM 34C +25+105C 0.2C 415mm
70 ترمومتر ASTM 35F +194+338F 0.5F 415mm
71 ترمومتر ASTM 37C - 2+52C 0.2C 390mm
72 ترمومتر ASTM 38C +24+78C 0.2C 390mm
73 ترمومتر ASTM 40C +72+126C 0.2C 390mm
74 ترمومتر ASTM 41C +98+152C 0.2C 390mm
75 ترمومتر ASTM 42C +95+225C 0.5C 390mm
76 ترمومتر ASTM 44F +66.5+71.5F 0.1F 300mm
77 ترمومتر ASTM 46F +119.5+124.5F 0.1F 300mm
78 ترمومتر ASTM 48F +177.5+182.5F 0.1F 300mm
79 ترمومتر ASTM 53C +0.6+10.4C 0.1C 189mm
80 ترمومتر ASTM 57F - 4+122F 1F 282mm
81 ترمومتر ASTM 58F - 30+120F 1F 300mm
82 ترمومتر ASTM 63C - 8+32C 0.1C 374mm
83 ترمومتر ASTM 63F +18+89F 0.2F 374mm
84 ترمومتر ASTM 64C +25+55C 0.1C 374mm
85 ترمومتر ASTM 65F +122+176F 0.2F 374mm
86 ترمومتر ASTM 73F - 42.5- 37F 0.1F 300mm
87 ترمومتر ASTM 103C +148+202C 0.2C 390mm
88 ترمومتر ASTM 114C - 80 + 20˚C 0.5˚C 295mm
89 ترمومتر ASTM 120C +38.6 + 41.4˚C 0.05˚C 300mm
90 ترمومتر ASTM 121C +98.6 + 101.4˚C 0.05˚C 300mm
91 ترمومتر ASTM 129C +91.6+94.4C 0.05C 300mm