مقالات و توضیحات
آزمیران / راکتورهای حرارتی AL125

راکتورهای حرارتی AL125

راکتورهای حرارتی AL125 کمپانی AQUALYTIC آلمان


(راكتور 25 خانه)

برای هضم:
(150 درجه سانتیگراد)COD
(120 درجه سانتیگراد)TOC
(100 درجه سانتیگراد)کروم کل
(100 درجه سانتیگراد)نیتروژن کل
(100 درجه سانتیگراد)فسفات کل

(راكتور 8 خانه)

راکتورهای حرارتی آکواليتيک ET108/AL125/ 

برای اندازه گیری بر خی از پارمترها (COD , TOC , فسفات کل  و نیروژن کل) هضم شیمیایی نمونه ها قبل از اندازه گیری به روش فتومتریک  ضروری می باشد . دماهای  مورد نياز و زمان واکنش با استفاده از صفحه کليد  روی راکتور قابل برنامه بريزي می باشد.
زمان واکنش 30، 60، 120 دقيقه و يا دائم  را می توان انتخاب نمود . وقتی هضم کامل شد، راکتور به طور اتوماتيک خاموش شده و چراغ LED دستگاه فعال و  آلارم دستگاه  بصدا در می آید  .
راکتور  ET108 با 8 حفره برای شيشه های 16 ميليمتری درنظر گرفته شده است. (لازم به توضیح است این مدل  قدیمی بوده و دیگر تولید نمی گردد)

راکتور  AL125با 24 حفره برای شيشه های با قطر 16 ميليمتر درنظر گرفته شده است.

داده های فنی ET108
با 8 حفره برای شيشه های نمونه با قطر 16 ميليمتر، 1 حفره برای شيشه های با قطر 22 ميليمتر و تنظيمات دمايی 70 - 100- 120- 150 درجه سانتی گراد و توضيحات فنی که در بالا ارائه شد.


کد سفارش :   418930    (HZ60 – 50/V230)داده های فنی  AL125

24حفره برای شيشه های نمونه با قطر 16 ميليمتر و تنظيمات دمايی - 100- 120 و 150 درجه سانتی گراد.

و تنظیم زمانی  30/60/120 دقیقهلطفا جهت سفارش معرف ها و پارامترهاي مورد نياز دستگاهThermoreactors از فایل PDF کاتالوگ صفحه82 تا87 استفاده نمائید و با كارشناسان ما در اين خصوص تماس حاصل فرمائيد. 
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.