مقالات و توضیحات
آزمیران / اینکوباتور یخچال دار

اینکوباتور یخچال دار

اینکوباتور یخچال دار در انواع درب شیشه ای و معمولی مخصوص BOD و سایر مصارف ساخت کمپانی AQUALYTIC آلمان


انکوباتور بدون CFC از آکواليتيک برای تنظيم کنترل پيوسته دما در دامنه وسيعی از کاربردها طراحی می شود. مانند:
تعيين BOD در دمای 20 درجه سانتی گراد، نگهداری نمونه های آب فاضلاب در 4 درجه سانتی گراد، فعاليت آنزيمی در 25 درجه سانتی گراد (آزمايش TTC )، شمارش کلونی در 37 درجه سانتی گراد، کابين های بدون نياز به نگهداری برای کنترل تضمينی دما در محدوده دمایی 2 تا 40 درجه سانتی گراد ، با دقت 1/0 درجه سانتی گراد مناسب می باشند.

شرح دستگاه
انکوباتور بدون CFC از آکواليتيک برای تنظيم کنترل پيوسته دما در دامنه وسيعی از کاربردها طراحی می شود. مانند:
- تعيين BOD در دمای 20 درجه سانتی گراد
- نگهداری نمونه های آب فاضلاب در 4 درجه سانتی گراد
- فعاليت آنزيمی در 25 درجه سانتی گراد (آزمايش TTC )
- شمارش کلونی در 37 درجه سانتی گراد
کابين های بدون نياز به نگهداری برای کنترل تضمينی دما در محدوده دمایی 2 تا 40 درجه سانتی گراد ، با دقت 1/0 درجه سانتی گراد مناسب می باشند.

 

  
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.