مقالات و توضیحات
آزمیران / AL250 COD VARIO

AL250 COD VARIO

CHECKIT DIRECT COD VARIO- AL250 COD VARIOتعيين ضريب نياز اكسيژن شيميايي(ST-COD)

مشخصات فنی دستگاه به شرح جدول زیر میباشد

Technical Data
CheckitDirect COD

 

لوله آببندي شده در مقياس كوچك
دامنه كل از 0  تا 15000 ميليگرم در ليتر

 مزايا
- لوله هاي آب بندي شده ST-COD  آماده براي استفاده
- حذف تداخل كلريد تا 1000 ميلي گرم در ليتر
- 3 محدوده اندازه گيري
محدوده كم: 0 تا 150 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد ISO 15705 : 2003-01
محدوده متوسط: 0 تا 1500 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استانداردISO 15705:2003-01
محدوده زياد : 0 تا 15000 ميلي گرم بر ليتر

 

پارامتر COD آبهاي فاضلاب
نياز اكسيژن شيميايي٬ مقدارST-COD آب همانگونه كه از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود مي تواند به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي٬ به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيد اسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب بدست آيد .

 

 Setup (استفاده از) دستگاه   AL250 COD
دستگاه   AL250 COD آكواليتيك آزمايش دقيق  با حساسيت بالاي آب را با حداقل تلاش امكانپذير مي سازد. غلظت ST-COD را از طريق  نور سنجي با بكار گيري يك رابطه خطي بين ميزان جذب و غلظت تعيين مي نمايد.
بعد از افزودن نمونه به يك لوله آزمايش آكواليتيك COD واريو ( LR، MR مطابق با استاندارد ايزو(15705:2003-01 توسط يك راكتور حرارت داده مي شود و سپس در نورسنج چكيت دايركت COD واريو آناليز مي شود.
COD Setup شامل نورسنج چكيت دايركت COD واريو٬ 25 لوله آزمايش براي هريك از  2 محدوده اندازه گيري پايين ٬ يك راكتور براي هضم نمونه و يك پايه نگهدارنده شيشه ها مي باشد.
نور سنج چكيت دايركت COD واريو آكواليتيك با  محدوده اندازه گيري از 0 تا 15000 ميلي گرم بر ليتر اكسيژن براي آزمايش  آبهاي فاضلاب مناسب است.
دو منبع نور LED  با پايداري طولاني مدت (مطابق با ISO15705-2003-01 λ1=605nm,λ2=430nm)٬ محفظه نمونه ضدآب٬  صفحه نمايش ديجيتالي بزرگ و  صفحه كليد لمسي ، حداكثر ضريب اطمينان عمليات و سهولت كار را تضمين مي نمايد.

 

آزمايشات لوله COD  واريو
 

 


آزمايشات لوله COD واريو آكواليتيك براي اندازه گيري و تعيين 150-0 ميلي گرم اكسيژن در ليتر و 1500-0 ميلي گرم اكسيژن در ليتر و 15000-0 ميلي گرم در ليتر قابل استفاده مي باشد. با توجه به خواص شيميايي آنها و قطر 16 ميلي متري لوله ها ميتوان از آنها در  نور سنج Hach استفاده كرد .

راكتور هاي COD  ( **CET 108/CET 125/CET125 sc)
 هضم شيميايي نمونه ها يك پيش نياز براي محاسبه مقادير COD  است.
دماهاي مورد نياز و زمان واكنش با استفاده از صفحه كليد  جلوي راكتورهاي آكواليتيك مدلهای( **CET 108/CET 125/CET125 sc) قابل برنامه ريز ي مي باشد. تمام دستگاه ها به چهار بازه دمايي(70/100/120/150 درجه سانتيگراد ) مجهز هستند . در انتهاي زمان واكنش راكتور ها به طور اتوماتيك خاموش مي شوند و آژِیر پخش مي كنند.
  
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.