مقالات و توضیحات
آزمیران / CHECKIT COMPARATOR

CHECKIT COMPARATOR

CHECKIT COMPARATOR


ديسكها با مقياس رنگي پيوسته ارزان قيمت، دقيق، مطمئن دستگاه COMPRATOR CHECK KIT         

 

مقايسه گر CHECK KIT
 يك واحد رنگ سنج دستي و کوچک مي باشد كه هم براي عمليات آناليز DAYNAMICو هم STATIC مناسب مي باشد. با انواع مقيا سهاي رنگي مختلف عرضه مي شود كه مبناي استفاده آسان و جامع از سيستم آناليز رنگ سنج رامهيا مي سازد.
دو كووت با نمونه آب پر مي شود و يكي از آنها به طور مستقيم در محفظه سمت چپ مقايسه گر قرار مي گيرد كه در آنجا به عنوان نمونه كمكي ( نمونه بدون رنگ) براي نمونه هاي رنگي يا كدر عمل مي كند. در دومين كووت مواد مورد نياز براي آناليز ( قرصها  پودر يا مايع) به نمونه اضافه مي شود و سپس اين خانه در محفظه سمت راست مقايسه گر قرار مي گيرد. ديسك CHECK KIT مربوطه در مقايسه گر قرار داده مي شود و می چرخد تا اينكه رنگ استاندارد با نمونه آب رنگي برابري كند. سپس مي توان نتيجه را بر  صفحه ديسك خواند.
صفحه سفيد  مات كننده در پشت مقايسه گر به منظور جلوگيري از تاثيرات ناخواسته  نورمحيط وايجاد  شرايط نور رساني مطلوب به كار مي رود.
مقایسه گر D55 CHECK KIT  ٬  امكان  آزمايش رادر  طولانيترين  مسير  نوري امكان پذير ساخته است. با استفاده از تركيب آينه اپتيكي نور از طولاني ترين مسير از كووت   عبور ميكند .

هر ديسكت CHECK KIT  شامل يك مقياس رنگي پيوسته مي باشد كه دستيابي به مقايسه دقيق رنگ بين رنگ استاندارد و نمونه را امكان پذير مي سازد. اين ديسكها  از مواد  خاصي انتخاب شده و  توليد ميگردد  تا ثبات رنگ را طي مدتي طولاني حفظ كنندتا  نتايجي قابل اعتماد و قابل تكراري را تضمين كند.
دفترچه راهنماهاي آموزشي توضيح دهنده مراحل آناليز نمونه با اصطلاحات ساده به همراه هر ديسك CHECK KIT
ارائه مي گردد.

كاربردها
- بررسي آب(به عنوان مثال آب آشاميدني)
- استخر ها
- آزمايش كردن پاي کار و آزمايشگاهي
- كاربرد هاي خاص

CHECK KIT COMPRATOR ‍ابزاري مناسب براي آزمايش منظم كنترل  كيفيت آب

 

 

 

جعبه هاي آزمايش
به همراه مقايسه گر چيكيت٬ هر جعبه آزمايش شامل ديسكهاي چيكيت٬ ميله همزن و قرصهاي معرف آكواليتيك ( براي 30 آزمايش) به منظور آزمايش مطلوب مي باشد.
جعبه هاي آزمايشي در يك كيف پلاستيكي دستي محكم قرار داده مي شود.
دفترچه راهنما توضيح مرحله به مرحله نحوه اجراي آزمايش آب را در اختيار ما مي گذارد بطوري كه مطمئن مي شويم حتي يك فرد غير شيمي دان نيز مي تواند اندازه گيري هاي دقيق و قابل اعتماد را ظرف حداقل زمان انجام دهد.
همانطور كه خاطر نشان كرديم بسته هاي آزمايش تك پارامتر در جدول صفحه 12 آورده شده است.

 

 

 

جعبه آزمايش

 هرجعبه  آزمايش جهت انجام  يك آزمايش با  ارزاترين  و آساترين روش ممكن  به همراه  تجهيزات مقايسه گر CHECK KIT ارائه ميگردد. هر بسته آزمايش شامل ديسك CHECK KITمورد نياز٬ قرصهاي معرف ( معمولا براي 30 آزمايش ) 2 ظرف نمونه٬ ميله همزن و دستوالعمل نحوه کار مي باشد . 
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.