مقالات و توضیحات
آزمیران / تاریخچه شرکت مرک آلمان

تاریخچه شرکت مرک آلمان

تواناييهاي علمي امانوئل مر ك درسطح فوق العاده بالايي قرارداشت و به همين دليل تلاشهاي او درآزمايشگاه داروسازي براي جداسازي آلكالوئيدها به عنوان مواد مؤثرگياهي كه كمي قبل كشف شده بودند توأم با موفقيت شد . او توليد اين مواد در حجم انبوه را در 1827 تحت عنوان " مجموعه ابداعات دارويي و شيميايي " كه شامل كليه آلكالوئيدهاي شناخته شده آن زمان بود براي فروش عرضه كرد.

امانوئل مرك و همكارانش پس ازاين شروع موفق در آزمايشگاه داروسازي ، كارخانه شيميايي دارويي ساختند كه علاوه بر مواد اوليه داروها ، مواد شيميايي خاص ديگري را نيز در برنامه توليد داشت . بيش از 800 محصول اختصاصي در كاتالوگ 1860 به چشم مي خورد كه طي گذر به قرن بعد به 10000 محصول رسيد.

هنگامي كه امانوئل مرك در 1854 از دنيا رفت مديريت داروسازي و كارخانه به وارثان او يعني كارل ،گئورگ ،ويلهم و بقيه افتاد اما در اين اثناء نيز شركت به طور مستمر پيشرفت مي كرد به گونه اي كه مثلاً تعداد كارگران از 50 نفر در سال 1855 به 1000 نفر در سال 1900 رسيد.

در سال 1888 بازار شاهد ورود واكنشگرهاي خالص ضمانت شده مرك  با برچسب""Pro analysis بود. در سال 1899 نيز ابتدا بهنامه مواد فوتو شيميايي و سپس در 1904 بهنامه مواد دارويي منتشر شد. در اين زمان شركت نمايندگيهاي خارجي در برخي كشورها و چند دفتر بزرگ در لندن ،نيويورك و مسكو داشت.

فشار كاري و توليد مضاعف به دهه 1914 كه با كمبود مواد اوليه ، كارگران ماهر و از طرف ديگر جنگ كه توليد داروهاي خاص را ضروري مي نمود مشكل ساز بود.

پايان جنگ با از دست رفتن دفترهاي خارجي شركت از جمله  Merck & co در ايالات متحده همراه بود. در اين زمان  ويتامينها به عنوان محصولاتي جديد توجه ها را به خود جلب كرده بودند. Vigantol  در سال 1927 و Cebion  در سال 1934 محصولات مركي بودند كه در اين راستا معرفي شدند.

با شروع جنگ جهاني دوم مجدداً جهت گيري شرايط اقتصادي تغييركرد، به گونه اي كه كارگران ماهر و مواد اوليه روز به روز كمتر مي شد. د رانتهاي جنگ يعني 25 مارس سال 1945 كارخانه توسط سربازان آمريكايي در حالي كه بخش اعظمي از دستگاهها ويران شده بود و 70% تا 80 % ظرفيت توليد از بين رفته بود اشغال شد.

درابتداي ، پس از خاتمه جنگ شركت فقط مجاز به جمع آوري باقيمانده هاي ماشينهاي قابل كاربرد خود بود. در30 آوريل سال 1945 دولت نظامي اجازه توليد داروها را صادر كرد و دو ماه بعد كارخانه مجاز به توليد آفت كشها ، نگهدارهده اي غذا ، واكنشگرها و مواد شيميايي خاص براي آزمايشگاهها شد . اصلاحات پولي  20 ژوئن سال 1948 نقطه عطفي در شكوفايي اقتصادي آلمان گرديد كه به معجزه اقتصادي wirtscaftswunder)) معروف است . اين شكووفايي اقتصادي برا ي مرك توآم با رشد فروش براي سالها ي متمادي بود. از عوامل دارويي موفق در اين زمان تهيه Corticoid مثلاً Fortecortin  كه امروزه نيز مصرف مي شد ، داروي سرماخوردگي Nasivin ، تهيه هورمون Cestafortin و Menavoa  ، عامل ضد حساسيت Iivin  ، Sulfonamide  ، محرك هضم  Nutrizym ، گستره عظيمي از آنتي بيوتيك  Refobacin و عامل قلبي Encordin بود.

در بخش پژوهشهاي شيميايي كار روي رنگدانهاي صدفي در سال 1957 و براي بلورهاي مايع ، 10 سال پس از آن آغاز شد. در بخش شيمي تجزيه نيز مرك همواره نقش پيشتازي در توسعه روشهاي كروماتوگرافي داشته است. پيشينه تاريخي 300 ساله مرك درآرشيوي كه از حدود سال 1905 برپا شده مستند شده است . دراين آرشيو تمام اسناد خانوادگي مرك ، داروفروشي اٍنگٍل و به طور كلي شركت مرك جمع آوري شده است. قديميترين دست نوشت مربوط به يوان مرك (1642  -1573) پدر فردريش ياكوب مرك است.

امروزه آرشيو 800 متري مرك مركز نگهداري پرونده هاي دوره هاي مختلف شركت شامل اسناد تجاري ، مجوزها ، قراردادها ، پروتكلها ، مكاتبات ، بهنامه ها و ساير انتشارات مرك به همراه اسناد شخصي كارمندان مرك ، منابع تبليغاتي و حدود 40000 كاتالوگ عكسبرداري شده و البته همين مقدار داده هاي ديجيتالي است.

مرك امروز

هم اكنون مرك 33000 كارمند د ر شركتهاي تابعه خود در 60 كشور دنيا دارد. گروهها توليدي مرك در  بخشهاي مختلف بيش از 20000 محصول تخصصي درحيطه دارويي ، مواد شيميايي خاص و محصولات آزمايشگاهيي را توليد مي كنند.

در 1995 تشكيلات قانوني شركت از سهامي خاص به سهامي عام بدل شد كه البته هنوز هم 70 درصد سهام شركت متعلق به خانواده مرك است.