Search

شنبه 17 خرداد 1399

منو

اندازه‌گيري درصد رطوبت

اندازه‌گيري درصد رطوبت (Moisture):

هدف:

اندازه‌گيري مقدار و درصد رطوبت در ماده غذايي

وسايل لازم:

ظرف نمونه (ديش)، ترازو، oven يا دستگاه دسيكاتور.

روش‌كار:

در ابتدا بايد وزن هر يك از نمونه‌هاي مرطوب و وزن ظرف را به تنهايي محاسبه كرد؛ بعد آن را در داخل oven يا دسيكاتور قرار داده و در دماي 103- 100 درجه سانتيگراد حرارت مي‌دهيم تا خشك شود. پس از 2 تا 3 ساعت آن را خارج كرده و وزن مي‌كنيم و دوباره نيم ساعت بعد اين كار تكرار مي‌شود و آنقدر ادامه مي‌يابد تا در دو نيم ساعت متوالي، ديگر تغيير وزني مشاهده نشود. در نهايت مجموع وزن ظرف و نمونه خشك محاسبه مي‌‌گردد و با استفاده از فرمول زير و قرار دادن نتايج در آن مي‌توان درصد رطوبت را محاسبه نمود.

3 

وزن از دست رفته يا افت وزني  (weight loss) = (وزن ظرف + نمونه خشك) - (وزن ظرف + نمونه مرطوب)

(درصورتي كه درصد رطوبت بدست آمده را از 100 كم كنيم، ميزان درصد ماده خشك بدست مي‌آيد.)


راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است