Search

يكشنبه 6 بهمن 1398

منو

کانادابالزام

یکی از رو شهای اساسی در مطالعات زمین شناسی تهیه مقاطع نازک از لایه های مختلف زمین است تکنیک های تهیه مقاطع به شدت وابسته به ابزار با کیفیت بالا می باشد چسپ شناخته شده کانادا بالزام مستمرا در ازمایشکاههای زمین شناسی  و معدن و...برای چسباندن لایه نازک سنگ به اسلایدهای شیشه ای میکروسکوپی می باشد.بر اساس حساسیت ازمایشهای زمین شناسی چسپ کانادا بالزام باید از ویژگی های زیر بر خوردار باشد :

1- بسیار نزدیک به ضریب شکست شیشه باشد

2- چسبندگی لایه سنگ به شیشه به قدر کافی محکم باشد

3- نباید تحت تاثیر عوامل جوی مانند اوزون ، دی اکسید کربن ، بخارات اسیدی ، رطوبت  و تشعشعات یووی قرار بگیرد

لذا با توجه به شرایط ذکر شده ، پس از کار کردن به مدت بیش از سه سال بر روی نمونه های آمریکایی،آلمانی و انگلیسی تیم تحقیقاتی ما موفق به تولید کانادا بالزام با کیفیت برتر گردید و توانست از پژوهشگاه صنعت نفت ایران گواهینامه مربوطه را دریافت کند.

امید است به یاری ایزد منان هر روز در راه پیشرفت و موفقیت ایران عزیزمان گام برداریم و هر روز بی نیاز تر به محصولات خارجی گردیم.

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است