مقالات و توضیحات
آزمیران / فیترهای ممبران

فیترهای ممبران

فیلتر های سانتریفیوژی ( Centrifuge Filter Tube )

برای فیلتراسیون نمونه های با حجم کوچک و یا  با سرعت بالا
اندازه لوله ها:
•      
ویال های  2ml برای حجم نمونه تا  850µl
•      
لوله ها ی  50ml برای حجم نمونه تا  25ml
جنس فیلتر : سلولز استات CA ، سلولز احیا شده  RC
                     
نایلون Nylon ،                                          

Pore Size  : 0/2µ  ، 0/45µفیلتر های سر سرنگی ( Syringe Filter )

برای فیلتراسیون نمونه های با حجم متوسط و کم
جنس : نایلون Nylon ,  ، تفلون PTFE ،
           
پلی پروپیلن PP ، پلی اتر سولفون  ، GMF ،
            MCE
، سلولز استات CA ، سلولز احیا شده RC
اندازه ( قطر خارجی ) : 13mm  ، 17mm  ، 25mm

Pore Size  : 0/2µ  ، 0/45µ