مقالات و توضیحات
آزمیران / هیدروکسیل آمونیوم کلرید

هیدروکسیل آمونیوم کلرید

هیدروکسیل آمونیوم کلرید/ Hydroxyl Ammonium Chloride

مقدمه: هیدرواکسیل امینیوم کلراید نمک هیدروکلریک اسید ماده هیدرواکسیل امین است که فرمول ان HONH2·HCl است.از ان به جهت ساخت اگزیمها و هیدرواگزمیک اسیدها از کربوکسیلیک اسیدها استفاده می شود

 تجهیزات:

-بالن ته گرد 500 میلی لیتر

-کندانسور 30 سانتی متری(کویل دار)

-هیتر

-بشر 1000 میلی لیتر

-کریستالازور قطر  20 سانتی متری

مواد شیمیایی:

اسید هیدروکلریک 24 درصد

نیترومتان (سوخت نیترو خودروها حاوی مقداری نیترومتان است)

نکات ایمنی:

نیترومتان برای سلامتی مضر و قابل اشتعال است. اسید هیدرو کلریک خورنده است. اسید فرمیک خورده است و در هنگام گرم شدن زیاد تجزیه شده و مونوکسید کربن تولید می کند. (به ویژه در این مورد باید مواظب باشید)هیدروکسیل آمونیوم کلریدبرای سلامتی مضر است و تأثیر خورندگی دارد (پوست را به رنگ قهوه ای در می آورد). به همین دلیل باید در هنگام ازمایش احتیاط فراوان نمود. علاوه بر این هیدرواکسیل امونیوم کلراید بی نهایت برای محیط زیست خطرناک است و همچنین در دمای بالای 120 درجه امکان منفجر شده و ازاد کردن گازهای سمی دارد.
این ازمایش می بایستی در زیر هود ازمایشگاه و با رعایت تمام نکات ایمنی انجام شود.استفاده از دستکش و عینک به جهت انجام این ازمایش ضروری است.

 

انجام آزمایش:

میزان 122.08 گرم نیترومتان و 305 گرم اسید هیدروکلریک را وزن کرده و با احتیاط به داخل بالن 500 میلی لیتری می ریزیم.

سپس کندانسور را به بالن متصل کرده و بالن را به کمک گیره و پایه بر روی هیتر قرار می دهیم(می بایستی از یک هیتر با درجه دقیق و مشخص استفاده کرد)اب حنک را با کمک پمپ در درون کندانسور به جریان می اندازیم(من این ازمایش را به دو دلیل در بیرون از ازمایشگاه انجام دادم،یکی به دلیل اینکه گازهای سمی تولیدی در فضای ازاد پخش شود و دوم اینکه در دمای سرد بیرون نیازی به اب خنک و یخ برای گردش در کندانسور نداشته باشم)

هیتر را روشن کرده دما را ارام ارام بالا می بریم تا محلول داخل بالن به جوش اید(حدود 100 درجه سانتی گراد)کامل شدن واکنش به حدود  24 ساعت زمان نیاز دارد ولی چنانچه در بالن مشاهده کردید که محلولتان به رسوب گذاری رسیده ان وقت واکنش به پایان رسیده .(محلول داخل بالن متشکل از اسید فرمیک، و هیدرواکسیل امونیوم کلراید است) اگر محلول مثل آنچه که در تصویر زیر نشان داده شده است به نظر می آید واکنش تمام شده و بایدهیتر را خاموش کنید.

محتویات بالن را پس از سرد شدن در بشر می ریزیم و اجازه می دهیم تا هیدرواکسیل امین هیدروکلراید تشکیل کریستال دهد.(چنانچه دما در حدود 5 درجه سانتی گراد باشد این کار بهتر انجام می شود)کریستالهای تشکیل شده را فیلتر کرده و درظرف در بسته و تیره نگه داری می کنیم.(خشک کردن کامل هیدرواکسیل امین هیدروکلراید با گرما میسر نیست چون در دمای بالای 120 درجه امکان انفجار و ازاد کردن گازهای سمی دارد بنابراین به جهت خشک کردن این ماده می بایستی  هوای خشکی با دمای 20-30 درجه در مدت طولانی از روی ان عبور داده شود

 

 64 گرم هیدرواکسیل امین به دست می آید که تصویر ان را می بینید.(بازده در حدود 46 درصد).به جهت خالص سازی می بایستی از روش کریستالاسیون استفاده کردتوضیح و ملاحظات:

واکنش در نسبت 1:1 ( مول) صورت میگیرد. بدین ترتیب من از هر ماده اولیه 1 مول مصرف کردم 1 مول نیترومتان به میزان 61.04 گرم وزن دارد و 1 مول HCL به میزان 36.45 گرم وزن دارد.برای به دست آوردن 1 مول اسید HCL با خلوص 24 درصدی به روش ذیل عمل می کنیم:

اسید هیدروکلریک به میزان 1 لیتر در خلوص 24 درصدی دارای وزن 1120 گرم است و حاوی 272 گرم HCL محلول است. ولی ما فقط 36.45 گرم HCL نیاز داریم. به همین جهت ما موارد ذیل را اینطور محاسبه می کنیم:

35,45 = x*272, x=0,134

وسپس

0,134* 1120g = 150,1g

بدین ترتیب برای یک مول HCL ما به میزان 150.1 گرم اسید هیدروکلریک با خلوص 24 درصد نیاز داریم.ولی از انجایی که در این واکنش به میزان بیشتری اسید هیدروکلریک احتیاج است بنابراین من کمی بیشتر از 2 مول از ان را استفاده کردم. واکنش بسیارآهسته اتفاق می افتد.بنابراین زمان واکنش می بایستی  طولانی گردد (تقریباً 24 ساعت).چنانچه بر روی عکسها کلیک کنید انها را بزرگتر خواهید دیدترجمه و ویرایش : شیمیدانهای ایران


  http://www.persianchemist.com/modules.php?name=Content&file=content&op=showpage&pid=7