Search

يكشنبه 6 بهمن 1398

منو

INDIA



کریستالیزور 50*30 ساخت گلاسکو هند
کریستالیزور 50*30 ساخت گلاسکو هند
INDIA
7,500 تومان

 


ارلن 1000 میلی ساخت شرکت goel هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
4,600 تومان

 


ارلن 50 میلی ساخت ایزوگلاس هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
0 تومان

 


بشر کوتاه 250 میلی ساخت شرکت ایزوگلاس هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
0 تومان

 


بشر 600 میلی کوتاه ساخت شرکت ایزوگلاس هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
2,500 تومان

 


شیشه بیژو باتل قابل اتوکلاو هندی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
INDIA
1,250 تومان

 

1
(1 تا 6 از 6)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است