Search

آدينه 31 فروردين 1397

منو

ملزومات VWR آمریکافرچه شستشوی آزمایشگاهی به ابعاد 13-43 قطر و طول فرچه 44 میلیمتر و طول برس 230 میلیمتر کد 149-0205
فرچه آزمایشگاهی - قیمت برس - فروشنده فرچه - نماینده VWR آمریکا
ملزومات VWR آمریکا
106,000 تومان

 


برس ارلن شور و بالن شور درقطر 38 و طول 100 میلیمتر و دسته 400 میلیمتر کد 149-0106
برس ارلن - برس بشر شور - برس طبیعی - برس بالن شور - برس بطری شیشه ای - برس آزمایشگاهی
ملزومات VWR آمریکا
333,000 تومان

 


برس بالن شور و بطری شور به ابعاد قطر 38 و طول 106 میلیمتر و دسته 300 میلیمتر کد 149-0204
برس ارلن - برس بشر شور - برس طبیعی - برس بالن شور - برس بطری شیشه ای - برس آزمایشگاهی
ملزومات VWR آمریکا
232,000 تومان

 


برس ارلن شور و بالن شور درقطر 44 و طول 125 میلیمتر و دسته 430 میلیمتر کد 149-0108
ارلن شور - بالن شور - قیمت ارلن شور - وارد کننده ارلن شور - فروشنده ارلن شور
ملزومات VWR آمریکا
232,000 تومان

 


برس ارلن شور و بالن شور درقطر 38 و طول 100 میلیمتر و دسته 350 میلیمتر کد 149-0109
ارلن شور - بالن شور - قیمت ارلن شور - وارد کننده ارلن شور - فروشنده ارلن شور
ملزومات VWR آمریکا
232,000 تومان

 


برس ارلن شور و بالن شور درقطر 35 و طول 89 میلیمتر و دسته 300 میلیمتر کد 149-0108
ارلن شور - بالن شور - قیمت ارلن شور - وارد کننده ارلن شور - فروشنده ارلن شور
ملزومات VWR آمریکا
232,000 تومان

 

1
(1 تا 6 از 6)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی