Search

يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

منو

مرک آلمانلينك سايت اين كالاقيمت:   550,000 تومان

مواد شیمیایی » مرک آلمان

نیترات نقره 50 گرمی کد 101510 مرک آلمان


اعتبار قیمت 96.6.31

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید

Silver nitrate crystallized Ph.Eur., BP, USP extra pure

Silver nitrate
R: 8-34-50/53
S: 26-36/37/39-45-60-61
H: H272 H314 H410
P: P210 P280 P273 P301+P330+P331 P304+P340 P309+P310
Danger
CAS: 7761-88-8 Index: 047-001-00-2
EINECS: 231-853-9 UN: 1493
ADR: 5.1,II REACh: 01-2119513705-43
Molecular Formula
AgNO3
MW M.W. 169.87 g/mol
Boiling Pt: 444°C (1013 hPa)
Melting Pt: 210°C
Density: 4.35 g/cm³ (20°C)
جهت دریافت msds_101510 لطفا کلیک کنید
Description

Catalogue Number 101510
Product Information
CAS number 7761-88-8
EC index number 047-001-00-2
EC number 231-853-9
Grade Ph Eur,BP,USP
Hill Formula AgNO₃
Chemical formula AgNO₃
Molar Mass 169.87 g/mol
HS Code 2843 21 00
Applications
Application Silver nitrate cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP. Silver nitrate CAS No. 7761-88-8, EC Number 231-853-9. Silver nitrate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
Physicochemical Information
Boiling point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
Melting Point 212 °C
pH value 5.4 - 6.4 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 2350 kg/m3
Solubility 2160 g/l (20 °C)
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s)


Hazard Statement(s) H272: May intensify fire; oxidizer.
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary Statement(s) P210: Keep away from heat.
P221: Take any precaution to avoid mixing with combustibles, heavy-metal compounds, acids and alkalis.
P273: Avoid release to the environment.
P280: Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
P301 + P330 + P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P308 + P310: IF exposed or concerned: immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician.
Signal Word Danger
RTECS VW4725000
Storage class 5.1B Oxidizing hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
Disposal 27
Residues containing valuable recoverable metals should be forwarded for recycling. Container H.
Safety Information
Hazard Symbols Oxidising
Corrosive
Dangerous for the environment
Categories of danger oxidizing, corrosive, dangerous for the environment
R Phrase R 8-34-50/53
Contact with combustible material may cause fire.Causes burns.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
S Phrase S 26-36/37/39-45-60-61
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).This material and its container must be disposed of as hazardous waste.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
Storage and Shipping Information
Storage Storage temperature: no restrictions.
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID UN 1493 , 5.1, II
Declaration (transport by air) IATA-DGR UN 1493 , 5.1, II
Declaration (transport by sea) IMDG-Code UN 1493 , 5.1, II, Segregation Group: 7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
Specifications
Assay (argentometric)99.0 - 100.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance)99.8 - 100.5 %
Appearance of solutionpasses test
Identitypasses test
Acidity or alkalinitypasses test
Copper and substances precipitated by NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb)passes test
Substances not precipitated by hydrochloric acid≤ 0.3 %
Residual solvents (ICH Q3C)excluded by production process
Loss on drying (Silica gel)≤ 0.05 %
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Corresponds to Ph Eur, BP, USP

شرح
کاتالوگ شماره 101510
اطلاعات محصول
شماره CAS 7761-88-8
EC عدد شاخص 047-001-00-2
EC تعداد 231-853-9
درجه دکتری یورو، BP، USP
AgNO₃ فرمول هیل
AgNO₃ فرمول شیمیایی
جرم مولی 169.87 g / mol شکل
کد HS 2843 21 00
برنامه های کاربردی
نرم افزار نقره ای cryst نیترات است. اضافی یورو دکتری خالص، BP، USP. نیترات نقره CAS شماره 7761-88-8، EC شماره 231-853-9. MSDS نیترات نقره (مواد ایمنی ورق داده) و یا SDS در اینجا.
اطلاعات فیزیکوشیمیایی
نقطه جوش 444 درجه سانتی گراد (1013 اینچ) (تجزیه)
تراکم 4.35 g / cm3 است (20 ° C)
نقطه ذوب 212 ° C
مقدار pH 5.4-6.4 (100 گرم / L، H₂O، 20 درجه سانتی گراد)
چگالی 2350 کیلوگرم / M3
حلالیت 2160 گرم / L (20 ° C)
اطلاعات ایمنی بر اساس GHS
خط تصویری خطر (بازدید کنندگان)


خطر بیانیه (بازدید کنندگان) H272: ممکن است آتش تشدید؛ اکسید کننده.
H314: علل سوختگی شدید پوست و صدمه به چشم.
H410: به زندگی آبزیان بسیار سمی با اثرات دراز مدت.
احتیاطی بیانیه (بازدید کنندگان) P210: دور از گرما.
P221: نگاهی به هر گونه احتیاط برای جلوگیری از مخلوط کردن با مواد قابل احتراق، ترکیبات فلزی سنگین، اسیدها و بازها.
P273: اجتناب از انتشار به محیط زیست است.
P280: دستکش محافظ بپوشید / حفاظتی حفاظت لباس / حفاظت از چشم / صورت.
P301 P330 + + P331: اگر بلعیده: دهان. را وادار به استفراغ.
P305 P351 + + P338: اگر در چشم: شستشو با احتیاط با آب برای چند دقیقه. حذف لنز، در صورت وجود و آسان برای انجام. ادامه شستشو.
P308 P310 +: اگر در معرض یا مربوط: بلافاصله پاسخ یک مرکز سمی یا دکتر / پزشک.
سیگنال ورد خطر
RTECS VW4725000
ذخیره 5.1B اکسید کننده مواد خطرناک
WGK WGK 3 بسیار خطرناک در آب
دفع 27
باقی مانده های حاوی فلزات بازیابی ارزشمند باید برای بازیافت فرستاده. کانتینر H.
نکات ایمنی
نمادها خطر اکسیداسیون
خورنده
خطرناک برای محیط زیست
دسته بندی ها از اکسید کننده خطر، خورنده، خطرناک برای محیط زیست
R عبارت R 8-34-50 / 53
تماس با مواد قابل احتراق ممکن است باعث شود fire.Causes burns.Very سمی برای موجودات آبزی، ممکن است عوارض جانبی طولانی مدت در محیط های آبی می شود.
S عبارت S 26-36 / 37 / 39-45-60-61
در صورت تماس با چشم، بلافاصله شستشو با مقدار زیادی آب و به دنبال advice.Wear پزشکی لباس های محافظ مناسب، دستکش و چشم / صورت مورد protection.In تصادف و یا اگر شما احساس ناخوشی، نزد پزشک (برچسب نشان می دهد که در آن ممکن ) مواد .این و ظرف آن باید از آزادی waste.Avoid به عنوان خطرناک برای محیط زیست دور انداخته شوند. به دستورالعمل / ورق ویژه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید.
ذخیره سازی و حمل و نقل
دمای ذخیره سازی ذخیره سازی: بدون محدودیت.
اطلاعات حمل و نقل
اعلامیه (راه آهن و جاده) ADR، RID سازمان ملل متحد 1493، 5.1، II
اعلامیه (حمل و نقل توسط هوا) یاتا-DGR سازمان ملل متحد 1493، 5.1، II
اعلامیه (حمل و نقل از طریق دریا) IMDG کد سازمان ملل متحد 1493، 5.1، II، تفکیک گروه: 7 (فلزات سنگین و نمک خود را (از جمله ترکیبات آلی فلزی خود))
مشخصات
سنجش (argentometric) 99.0-100.5٪
سنجش (argentometric؛ محاسبه شده در ماده خشک) 99.8-100.5٪
ظاهر راه حل تست عبور
هویت آزمون عبور می کند
اسیدی یا آزمون عبور
مس و مواد رسوب NH₃ (آل، بی، مس، سرب) آزمون عبور می کند
مواد با اسید هیدروکلریک ≤ 0.3٪ رسوب نمی
حلال باقی مانده (ICH Q3C) محروم شده توسط فرایند تولید
دست دادن خشک کردن (سیلیکاژل) ≤ 0.05٪
باقی مانده از کاتالیستهای فلزی یا معرف فلزی ACC. به EMEA / CHMP / SWP / 4446/2000 به احتمال زیاد به وجود داشته باشد نیست.
مربوط به pH یورو، BP، USP

کلمات کلیدی
نیترات نقره - قیمت نیترات نقره - وارد کننده نیترات نقره - سفارش نیترات نقره - نیترات نقره مرک - قیمت نیترات نقره مرک -تری کلرو استونیتریل 50 میلی لیتری کد 808222
تری کلرو اکتو نیتریل 50 میلی لیتری کد 808222
مرک آلمان
1,200,000 تومان

 


تری کلرومتیل کلرو فورمات 25 میلی لیتر کد 818154
تری کلرومتیل کلرو فورمات 25 میلی لیتر کد 818154
مرک آلمان
2,200,000 تومان

 


تری کلرو فنول 100 گرمی کد 818469
تری کلرو فنول 100 گرمی کد 818469
مرک آلمان
550,000 تومان

 


ان تری دکان 5 میلی لیتری کد 109609
ان تری دکان 5 میلی لیتری کد 109609
مرک آلمان
4,800,000 تومان

 


تری اتانول آمین 5 لیتری کد 822341
تری اتانول آمبن 5 لیتری کد 822341
مرک آلمان
0 تومان

 


تری اتیل امین تریس هیدرو فلراید 2 میلی لیتری کد 814371
تری اتیل امین تریس هیدرو فلراید 2 میلی لیتری کد 814371
مرک آلمان
0 تومان

 


تری اتیل سیترات 1 لیتری کد 817059
تری اتیل سیترات 1 لیتری کد 817059
مرک آلمان
0 تومان

 


تری اتیلن گلیکول منومیت اتر 250 میلی لیتر کذ 814587
تری اتیلن گلیکول منومیت اتر 250 میلی لیتر کذ 814587
مرک آلمان
0 تومان

 


تری فلرو استیک آنهیدرید 10 میلی لیتری کد 112513
تری فلرو استیک آنهیدرید 10 میلی لیتری کد 112513
مرک آلمان
0 تومان

 


تری فلرو استیک اسید 10 میلی لیتری کد 113363
تری فلرو استیک اسید 10 میلی لیتری کد 113363
مرک آلمان
0 تومان

 


تری فلرو متان سولفونیک انیدرید 2 میلی لیتری کد 818043
تری فلرو متان سولفونیک انیدرید 2 میلی لیتری کد 818043
مرک آلمان
0 تومان

 


(تری فلرو متوکسی)-1- فلورو بنزن 1 میلی لیتری کد 841175
(تری فلرو متوکسی)-1- فلورو بنزن 1 میلی لیتری کد 841175
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل پنتن 100 میلی لیتر کد 814734
تری متیل پنتن 100 میلی لیتر کد 814734
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل اورتواستات 100 میلی لیتر کد 818804
تری متیل اورتواستات 100 میلی لیتر کد 818804
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل پرییدین 50 میلی لیتر کد 822267
تری متیل پرییدین 50 میلی لیتر کد 822267
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل پروپانتری اوره 10میلی لیتر کد 818253
تری متیل پروپانتری اوره 10میلی لیتر کد 818253
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل سیلیل آزید 25 میلی لیتر کد 818026
تری متیل سیلیل آزید 25 میلی لیتر کد 818026
مرک آلمان
0 تومان

 


تری متیل سیلیل استیلن 5 میلی لیتر کد 814226
تری متیل سیلیل استیلن 5 میلی لیتر کد 814226
مرک آلمان
0 تومان

 


2- (ترمتیل سیلوکسید)-1،3- بوتادین 10میلی لیتر کد 814551
2- (ترمتیل سیلوکسید)-1،3- بوتادین 10میلی لیتر کد 814551
مرک آلمان
0 تومان

 


تریمتی سیلیل تری فلوورماتین سولفونات 10 میلی لیتر کد 818129
تریمتی سیلیل تری فلوورماتین سولفونات 10 میلی لیتر کد 818129
مرک آلمان
0 تومان

 


ترفنیل فسفیت 100 میلی لیتر کد 800551
ترفنیل فسفیت 100 میلی لیتر کد 800551
مرک آلمان
0 تومان

 


سلنید تیفنیل فسفین 50 گرمی کد 818054
سلنید تیفنیل فسفین 50 گرمی کد 818054
مرک آلمان
0 تومان

 


کلرید ترفنیلتین 100 گرمی کد 808395
کلرید ترفنیلتین 100 گرمی کد 808395
مرک آلمان
0 تومان

 


2،4،6- تریس (آلیلوسی)- 1،3،5-تربازین 5 گرمی کد 820359
2،4،6- تریس (آلیلوسی)- 1،3،5-تربازین 5 گرمی کد 820359
مرک آلمان
0 تومان

 


تری پروپیلتین کلرید 5 میلی لیتر کد 808735
تری پروپیلتین کلرید 5 میلی لیتر کد 808735
مرک آلمان
0 تومان

 


تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان 100گرمی کد 108382
تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان 100گرمی کد 108382
مرک آلمان
0 تومان

 


تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان 1 کیلوگرمی کد 108386
تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان 1 کیلوگرمی کد 108386
مرک آلمان
0 تومان

 


تریس(2- هبدروکسی تیل) سیانوریک اسید 250گرمی کد 808608
تریس(2- هبدروکسی تیل) سیانوریک اسید 250گرمی کد 808608
مرک آلمان
0 تومان

 


تریس (هیدروکسی متیل) متیل گلیسین 25 گرمی کد 108602
تریس (هیدروکسی متیل) متیل گلیسین 25 گرمی کد 108602
مرک آلمان
0 تومان

 


تریس (هیدروکسی متیل) متیل -2-آمینو متان سولفونیک اسید 25 َگرمی کد 110695
تریس (هیدروکسی متیل) متیل -2-آمینو متان سولفونیک اسید 25 َگرمی کد 110695
مرک آلمان
0 تومان

 


تریتویل فسفات بری سنتز 250 میلی لیتر کد 814811
تریتویل فسفات بری سنتز 250 میلی لیتر کد 814811
مرک آلمان
0 تومان

 


دی - ال تراپیک اسید 25 گرمی کد 808384
دی - ال تراپیک اسید 25 گرمی کد 808384
مرک آلمان
0 تومان

 


تریتون X-100 بک لیتری کد 108643
تریتون X-100 بک لیتری کد 108643
مرک آلمان
0 تومان

 


تروپولون 1 گرمی کد 814378 ساخت شرکت مرک آلمان
تروپولون 1 گرمی کد 814378 ساخت شرکت مرک آلمان
مرک آلمان
0 تومان

 


ال _ تریپتوفان 1 کیلوگرمی کد 108396
ال _ تریپتوفان 1 کیلوگرمی کد 108396
مرک آلمان
0 تومان

 


تریپتوفان 25 گرمی کد 816017 ساخت شرکت مرک آلمان
تریپتوفان 25 گرمی کد 816017 ساخت شرکت مرک آلمان
مرک آلمان
0 تومان

 


تویین 80 یک لیتری کد 817061 محصول شرکت مرک آلمان
تویین 80 یک لیتری کد 817061 محصول شرکت مرک آلمان
مرک آلمان
0 تومان

 


تویین 60 2.5 لیتری کد 817076 مرک آلمان
تویین 60 2.5 لیتری کد 817076 مرک آلمان
مرک آلمان
0 تومان

 


توِیین 20 یک لیتری کد 817072 مرک آلمان
توِیین 20 یک لیتری کد 817072 مرک آلمان
مرک آلمان
0 تومان

 


تیروزین 25 گرمی برای سنتز کد 816021
تیروزین 25 گرمی برای سنتز کد 816021
مرک آلمان
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 6661)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است