Search

شنبه 17 خرداد 1399

منو

IRANلينك سايت اين كالاقيمت:   120,000 تومان

مواد شیمیایی » IRAN

سدیم بنزوات 500 گرمی دکتر مجللی

اعتبار قیمت 98.6.31 

 

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت درخواست خود را در سبد خرید قرار دهید در کمتر از 30 دقیقه قیمت جدید اعلام میگردد (سبد خرید زیر عکس میباشد)
IRAN
۶۸,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۶۸,۰۰۰ تومان

 


متیلن بلو 25 گرمی دکتر مجللی
متیلن بلو دکتر مجللی
IRAN
۱۲۰,۰۰۰ تومان

 


متیلن بلو 10 گرمی دکتر مجللی
متیلن بلو دکتر مجللی
IRAN
۶۵,۰۰۰ تومان

 


متیل رد 25 گرمی دکتر مجللی
متیل رد دکتر مجللی
IRAN
۱۵۵,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۷۰,۰۰۰ تومان

 


متیل اورنژ 25 گرمی دکتر مجللی
معرف متیل اورنژ دکتر مجللی
IRAN
۱۴۵,۰۰۰ تومان

 


متیل اورنژ 10 گرمی دکتر مجللی
متیل اورنژ دکتر مجللی
IRAN
۷۰,۰۰۰ تومان

 


فنل فتالئین 50 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
۲۵۰,۰۰۰ تومان

 


فنل فتالئین 25 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
۱۴۰,۰۰۰ تومان

 


فنل فتالئین 10 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
۶۵,۰۰۰ تومان

 


برومو فنل بلو 50 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
۴۸۰,۰۰۰ تومان

 


برومو فنل بلو 25 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
۲۵۰,۰۰۰ تومان

 


برومو فنل بلو 10 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
۱۲۰,۰۰۰ تومان

 


برومو تیمول بلو 50 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
۴۵۰,۰۰۰ تومان

 


برومو تیمول بلو 25 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
۲۴۰,۰۰۰ تومان

 


برومو تیمول بلو 10 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
۱۱۰,۰۰۰ تومان

 


ائوزین 50 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
۲۵۰,۰۰۰ تومان

 


ائوزین 25 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
۱۴۰,۰۰۰ تومان

 


ائوزین 10 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
۶۵,۰۰۰ تومان

 


اورنج جی 50 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
۲۵۰,۰۰۰ تومان

 


اورنج جی 25 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
۱۴۰,۰۰۰ تومان

 


اورنج جی 10 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
۶۵,۰۰۰ تومان

 


اریوکروم بلاک تی 50 گرمی دکتر مجللی
اریوکروم بلک تی دکتر مجللی
IRAN
۲۶۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۱۴۵,۰۰۰ تومان

 


اریوکروم بلاک تی 10 گرمی دکتر مجللی
اریوکروم بلک تی دکتر مجللی
IRAN
۷۰,۰۰۰ تومان

 


مولکولارسیو 2 تا 3 میلیمتر 4 آنگستروم 1 کیلویی دکتر مجللی
مولکولارسیو آزمایشگاهی دکتر مجللی ایرانی
IRAN
۱۶۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۱۸۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۳۸,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۱۱۰,۰۰۰ تومان

 


پلی اتیلن گلیکول 6000 1 کیلویی دکتر مجللی
پلی اتیلن گلیکول 6000 دکتر مجللی
IRAN
۱۱۰,۰۰۰ تومان

 


پلی اتیلن گلیکول 4000 1 کیلویی دکتر مجللی
پلی اتیلن گلیکول 4000 دکتر مجللی
IRAN
۱۰۰,۰۰۰ تومان

 


پتاسیم یدید 1 کیلویی دکتر مجللی
پتاسیم یدید دکتر مجللی
IRAN
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۱۴۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۶۵,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۲۲۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۱۳۵,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۲۲۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۲۰۰,۰۰۰ تومان

 


IRAN
۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 170)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است