Search

دوشنبه 29 مهر 1398

منو

IRANلينك سايت اين كالاقيمت:   120,000 تومان

مواد شیمیایی » IRAN

سدیم بنزوات 500 گرمی دکتر مجللی

اعتبار قیمت 98.6.31 

 

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت درخواست خود را در سبد خرید قرار دهید در کمتر از 30 دقیقه قیمت جدید اعلام میگردد (سبد خرید زیر عکس میباشد)
IRAN
68,000 تومان

 


IRAN
68,000 تومان

 


متیلن بلو 25 گرمی دکتر مجللی
متیلن بلو دکتر مجللی
IRAN
120,000 تومان

 


متیلن بلو 10 گرمی دکتر مجللی
متیلن بلو دکتر مجللی
IRAN
65,000 تومان

 


متیل رد 25 گرمی دکتر مجللی
متیل رد دکتر مجللی
IRAN
155,000 تومان

 


IRAN
70,000 تومان

 


متیل اورنژ 25 گرمی دکتر مجللی
معرف متیل اورنژ دکتر مجللی
IRAN
145,000 تومان

 


متیل اورنژ 10 گرمی دکتر مجللی
متیل اورنژ دکتر مجللی
IRAN
70,000 تومان

 


فنل فتالئین 50 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
250,000 تومان

 


فنل فتالئین 25 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
140,000 تومان

 


فنل فتالئین 10 گرمی دکتر مجللی
فنول فتالئین دکتر مجللی
IRAN
65,000 تومان

 


برومو فنل بلو 50 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
480,000 تومان

 


برومو فنل بلو 25 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
250,000 تومان

 


برومو فنل بلو 10 گرمی دکتر مجللی
برومو فنول بلو دکتر مجللی
IRAN
120,000 تومان

 


برومو تیمول بلو 50 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
450,000 تومان

 


برومو تیمول بلو 25 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
240,000 تومان

 


برومو تیمول بلو 10 گرمی دکتر مجللی
برومو تیمول بلو دکتر مجللی
IRAN
110,000 تومان

 


ائوزین 50 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
250,000 تومان

 


ائوزین 25 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
140,000 تومان

 


ائوزین 10 گرمی دکتر مجللی
ائوزین دکتر مجللی
IRAN
65,000 تومان

 


اورنج جی 50 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
250,000 تومان

 


اورنج جی 25 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
140,000 تومان

 


اورنج جی 10 گرمی دکتر مجللی
اورنج جی دکتر مجللی
IRAN
65,000 تومان

 


اریوکروم بلاک تی 50 گرمی دکتر مجللی
اریوکروم بلک تی دکتر مجللی
IRAN
260,000 تومان

 


IRAN
145,000 تومان

 


اریوکروم بلاک تی 10 گرمی دکتر مجللی
اریوکروم بلک تی دکتر مجللی
IRAN
70,000 تومان

 


مولکولارسیو 2 تا 3 میلیمتر 4 آنگستروم 1 کیلویی دکتر مجللی
مولکولارسیو آزمایشگاهی دکتر مجللی ایرانی
IRAN
160,000 تومان

 


IRAN
180,000 تومان

 


IRAN
38,000 تومان

 


IRAN
110,000 تومان

 


پلی اتیلن گلیکول 6000 1 کیلویی دکتر مجللی
پلی اتیلن گلیکول 6000 دکتر مجللی
IRAN
110,000 تومان

 


پلی اتیلن گلیکول 4000 1 کیلویی دکتر مجللی
پلی اتیلن گلیکول 4000 دکتر مجللی
IRAN
100,000 تومان

 


پتاسیم یدید 1 کیلویی دکتر مجللی
پتاسیم یدید دکتر مجللی
IRAN
1,100,000 تومان

 


IRAN
140,000 تومان

 


IRAN
65,000 تومان

 


IRAN
220,000 تومان

 


IRAN
135,000 تومان

 


IRAN
220,000 تومان

 


IRAN
200,000 تومان

 


IRAN
200,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 170)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است